Ingår banktillgodohavanden i likvida medel?

2016-08-02 i Testamente
FRÅGA
Hur definieras "kontanta medel" när det i ett testamente står att kontanta medel tillfaller en viss person? Sedlar och mynt enbart eller sedlar och mynt samt banktillgodohavanden?
SVAR

Hej!

Er fråga är inte lättbesvarad, då det inte finns någon lag som direkt anger vare sig banktillgodohavanden ingår inom "kontanta medel" eller inte. Vägledning kan dock hittas ur skillnaden mellan "likvida medel" och "kontanta medel". "Kontanta medel" är tillgångar som utgörs av kontanter (dvs fysiska pengar som mynt och sedlar) medan "likvida medel" utgörs av direkt tillgängliga tillgångar (dvs kontanter och banktillgångar).

Skillnaden kan alltså sammanfattas såsom att alla "kontanta medel" utgör "likvida medel", men alla "likvida medel" inte utgör "kontanta medel".
Då banktillgodohavanden utgör medlen som är insatta på en bank, innebär det att dessa tillhör "likvida medel" och inte "kontanta medel".

Slutsatsen är alltså att testamentet ska tolkas i den mening att banktillgodohavandet inte utgör "kontanta medel". Viktigt att poängtera är däremot att ett testamente enligt 11 kapitlet 1 § Ärvdabalken ska tolkas;
"... som må antagas överensstämma med testators vilja". Det bör därmed avgöras huruvida testatorn verkligen menat "kontanta medel" då denne utelämnat banktillgodohavandena.

Hoppas detta gett er svar på er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2720)
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?
2021-01-12 Kan vi ändra i vårt testamente?

Alla besvarade frågor (88075)