Ingår bankkonton som egendom i testamente?

2021-02-20 i Testamente
FRÅGA
Jag och sambon har gemensamma vuxna barn och han har vuxna barn sedan tidigare.Vi har skrivit testamente som innebär följande :Om jag avlider först ärver han mig till 100 % och de gemensamma barnen får vänta på sitt.Om han avlider först ärver jag honom till 75 % och 25 % tillfaller alla barn.Hans tidigare barns del i dessa 25 % delas i två delar och de får ut en del medetsamma och finns det något kvar när jag avlider får de ut den då och finns det inget kvar så får de inget mer.Så som testamentet är skrivet har jag uppfattat att vi ärver varandras bankkonton såväl gemensamma som privata men nu påstod en god vän att vi inte ärver varandras privata konton.Så nu undrar jag med tanke på testamentets utformning om vi ärver varandras privata konton ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ingår bankkonton som egendom i testamente?

Huvudregeln i svensk rätt är att sambor saknar arvsrätt som makar. Huvudregeln är därmed att den avlidne sambons del tillfaller hans eller hennes arvingar, först och främst barn.

Genom att skriva testamente kan man frångå denna huvudregel och ge sin sambo arvsrätt. När man skriver testamente har man rätt att fördela all sin egendom som man äger. Med tanke på att ni skrivit att ni ska ärva varandra till 100 % så tolkar jag det som att även alla bankkonton ingår. Hade det stått angivet i testamentet att "min sambo ska ärva 100 % efter min död, dock inte mina privata konton", så hade privata konton inte ingått.

Men, detta förutsätter så klart att ni båda har äganderätt till tillgångarna på bankkontona.

Sammanfattning

Om inte annat anges, tolkar jag det som att även era privata bankkonton ingår enligt testamentet. Jag vill dock påminna er om att barn till den först avlidna sambon alltid har rätt till sin laglott enligt 7 kap 3 § ärvdabalken även om testamentet anger att 100 % av egendomen ska gå mellan er sambor. Om din sambo avlider före dig, och lämnar 100 000 kronor, så har exempelvis hans två barn rätt till 25 000 kr var.

Dock så är det svårt för mig att utan mer information gå djupare in på ärendet. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96532)