Ingår andel i oskiftat dödsbo i giftorättsgodset

2021-05-20 i Bodelning
FRÅGA
HejIngår ett oskiftat dödsbo i bodelning vid skilsmässa. Dödsfallet och bouppteckningen ägde rum innan sk. brytdagen ca 18 mån sedan. Om det gör, till vilket värde ska det räknas. Det är 2 delägare och det finns bl. a en bostadsrätt. Det är inte säkert att det kommer att skiftas och delas 50/50?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det enkla svaret är att andel i oskiftat dödsbo ingår i det så kallade giftorättsgodset. Med giftorättsgods menas egendom som delas vid skilsmässa. En förutsättning är dock mycket riktigt att dödsfallet inträffade före den kritiska tidpunkten vid en skilsmässa. Den kritiska tidpunkten är den dag då talan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) inkommit till tingsrätten (9 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB)). En annan förutsättningen är att det inte framgår av något testamente i samband med arvet att egendomen är enskild, det vill säga inte gemensam.

Viktigt att påpeka är att mycket tyder på att det inte går att avstå arv för någon annan och på så sätt slippa dra in arvet i skilsmässan. Detta prövades i rättsfallet NJA 1962 s. 294. Detta innebär troligen att om du avstår en del av din arvslott kommer den delen också ändå räknas in i skilsmässan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?