Ingånget avtal med underårig kan ogiltigförklaras

2016-01-22 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! Jag är 16 års gammal och idag har jag skrivit på ett avtal om personlig träning. Jag vill då ta bort avtal. Vad är det jag kan göra? Gäller avtalet? Tack för svaret!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är man under 18 år är man att anses som underårig/omyndig enligt lag. Huvudregeln om omyndigas rättshandlingsförmåga regleras i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Där framgår det att den som är underårig inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser om denne inte fått sina föräldrars godkännande.

Detta innebär att om du inte fått dina föräldrars godkännande att ingå avtalet om personlig tränining varken innan eller efter att du ingick avtalet så är avtalet att anses som ogiltigt. Detta innebär enligt 9 kap. 7 § föräldrabalken att prestationerna ska gå åter.

Det spelar inte heller någon roll ifall den du ingick avtalet med inte visste att du var under 18 år då det är dennes skyldighet att förvissa sig om att den ingår avtal med en behörig person. Det enda som skulle leda till att avtalet inte kan ogiltigförklaras är ifall du har vilselett den du ingick avtalet med genom att lämna falska uppgifter, t.ex. om din ålder. I sådant fall kan du bli ersättningsskyldig för den förlust som föranletts av avtalet.

Sammanfattningsvis så kan alltså ditt avtal om personlig träning ogiltigförklaras med stöd av bestämmelserna i föräldrabalken om underårigs rättshandlingsförmåga. Detta förutsatt att dina föräldrar inte gett sitt godkännande att ingå avtalet samt att du inte vilselett den du ingick avtalet med.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (126)
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?
2020-07-15 Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?
2020-04-06 Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?

Alla besvarade frågor (85316)