FrågaAVTALSRÄTTAvtal04/01/2019

Inga hinder för att ingå avtal med sig själv men effekten kan ifrågasättas

Avtalslagen

Får jag ha avtal med mig själv ? och i så fall - bäst den är skriftligt ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall du skriver ett avtal med dig själv angående något du ska/inte ska göra (som exempelvis ett nyårslöfte), finns det naturligtvis inget som hindrar dig från det. Man kan dock ifrågasätta effekten av att göra det. Ett avtal mellan två parter upprättas ofta mellan dem för att de exempelvis ska kunna bevisa vad de kommit överens om vid en eventuell tvist i domstol. Som du förstår kan du inte stämma dig själv i domstol för att du brutit mot avtalet du gjort med dig själv.

Undantag från detta kan vara till exempel om du har en fullmakt från en annan person att ingå avtal åt denne. Ifall du då ingår avtal med dig själv å fullmaktsgivarens vägnar kan det i vissa fall ge anledning att ogiltigförklara avtalet.

Sammanfattning
Det finns som huvudregel inget juridiskt som hindrar dig från att skriva ett avtal med dig själv. Det man kan fråga sig är dock vad effekten av det skulle bli eftersom du inte kan få hjälp av exempelvis en domstol att genomdriva avtalet mot dig själv ifall du inte håller det.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”