FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/02/2019

Ingå avtal om under 18 år?

Hej! Min lillebror och jag vill kunna tjäna pengar online genom att till exempel göra reklam för företag på Facebook som dem sen betalar oss för eller skriva artiklar för en webbsida som betalar oss för det. Min fråga är hur vi kan göra det här? Jag är bara 13 men får snart ett eget bank-konto/-kort men trots att dem då kan betala mig hur kan jag ingå ett avtal med dem ( så att dem garanterat betalar mig ) även om jag aldrig möter dem i person och kan skriva på ett kontrakt och måste mina vårdnadshavare godkänna "kontraktet"?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

En minderårig, alltså ett barn under 18 år, får inte ingå bindande avtal utan förmyndares godkännande (9 kap. 1 § föräldrabalk). Dina förmyndare är (oftast) dina vårdnadshavare (10 kap. 2 § föräldrabalk). Eftersom du inte är 16 år och inte har eget hushållet blir inget undantag tillämpligt - du behöver alltid dina förmyndares godkännande.

Du behöver alltså dina vårdnadshavares godkännande för att kunna ingå avtal med företag på Facebook. Om du inte har deras godkännande ska prestationerna enligt avtalet återgå (9 kap. 7 § föräldrabalk).

Lawline RådgivareRådgivare