FrågaFAMILJERÄTTGod man11/01/2017

Ingå äktenskap trots förvaltare?

Hej,

Får eller kan man gifta sig om man har förvaltare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

Förvaltarskap regleras i 11 kap. 7-11 §§ föräldrabalken. Där stadgas att om någon befinner sig i en sådan situation som anges här, dvs. på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta anordna förvaltarskap för honom eller henne (om inte godmanskap anses räcka).

Om en någon har en förvaltare har han eller hon ändå rätt att själv sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över sin lön med mera, se här. Det finns ingenting i den här bestämmelsen som stadgar ett förbud mot att ingå äktenskap, så det är fullt möjligt om man har en förvaltare. Det är vigselförrättarens skyldighet att bedöma om personen ifråga förstår innebörden av rättshandlingen att gifta sig. Ifall ett äktenskapsförord ska upprättas måste dock förvaltaren underteckna det, men det är ju inte obligatoriskt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara WelinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000