Ingå äktenskap trots förvaltare?

2017-01-11 i God man
FRÅGA
Hej,Får eller kan man gifta sig om man har förvaltare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

Förvaltarskap regleras i 11 kap. 7-11 §§ föräldrabalken. Där stadgas att om någon befinner sig i en sådan situation som anges här, dvs. på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta anordna förvaltarskap för honom eller henne (om inte godmanskap anses räcka).

Om en någon har en förvaltare har han eller hon ändå rätt att själv sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över sin lön med mera, se här. Det finns ingenting i den här bestämmelsen som stadgar ett förbud mot att ingå äktenskap, så det är fullt möjligt om man har en förvaltare. Det är vigselförrättarens skyldighet att bedöma om personen ifråga förstår innebörden av rättshandlingen att gifta sig. Ifall ett äktenskapsförord ska upprättas måste dock förvaltaren underteckna det, men det är ju inte obligatoriskt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?