Införsel av medicinsk narkotika mellan schengenländer

2017-11-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag har medicinsk cannabis på recept som jag får utskrivet av läkare i Holland. Jag tar det vid behov och alltså inte dagligen. Jag undrar över lagligheten att köra bil osv när jag använder denna medicin. Jag kör aldrig bil före det gått minst 15h efter jag tagit medicinen men jag vet att om man använder cannabis flera gånger i månaden så kan det visas i blod och urin flera dagar efteråt.Frågan är: Om jag en dag blir stoppad av polisen och testen visar positivt kan jag åka dit trots att det rör sig om narkotika som jag har fått på recept av läkare? Jag vet att cannabis är narkotikaklassat i Sverige och därmed vanligtvis olagligt men eftersom att schengenavtalet tillåter mig att ta med mig narkotikaklassad medicin från Holland för 1 månads bruk borde inte den vara godkänd genom schengenavtalet och därmed innebära att jag får köra så länge jag inte är påverkad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Cannabis är narkotikaklassat i Sverige, vilket framkommer av Läkemedelsverkets föreskrifter. Bestämmelser om införsel av narkotika finns i Förordningen om kontroll av narkotika. I dagens lagstiftning är det lagligt att ta in cannabis för medicinskt bruk till Sverige på vissa villkor, se förordningens 5a §. Kraven är sammanfattningsvis att man är resande från ett annat Schengen-anslutet land och att man i ett sådant land av en förskrivare fått cannabis för medicinskt bruk på recept. Det finns ingen begränsning för hur mycket cannabis som man kan föra in till Sverige för 30 dagars förbrukning. Det beror på den ordination per dag som utfärdats av förskrivaren. Det finns inte heller något krav på att läkare skriver receptet eller vilken typ av diagnos som ska ligga till grund för förskrivningen. Det räcker med relativt ospecificerade besvär.

Vad gäller just bilkörning och narkotika finns bestämmelser om detta i lagen om vissa trafikbrott. I lagens 4 § 2 st stadgas att för rattfylleri döms den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Men det framkommer sedan vidare i paragrafen att detta inte gäller om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

Sammanfattningsvis: Om mängden narkotikaklassad medicin du brukar är förenlig med vad som framkommer i receptet och inte är för mer än 30 dagars förbrukning torde det vara OK. Det ligger dock på dig att kunna bevisa att narkotikan är föreskriven av läkare i ett annat Schengenland.

Övrigt - Lite kuriosa
Schengenavtalets narkotikaliberalism har fått kritik och en motion har framtagits i mars i år som föreslår att lagstiftningen om införsel av medicinskt förskriven cannabis borde ses över. Riksdagen har ställt sig bakom denna motion. Att svenskar får införa narkotikaklassat medel på medicinskt recept ses av många som en lucka i lagen och man har diskuterat att begreppet resande i den tillåtande paragrafen bör definieras eftersom att om man som svensk kommer tillbaka till Sverige är man inte resande och därmed borde inte omfattas av paragrafen.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (565)
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?
2021-11-30 Vad kan jag få för straff för innehav av 200 cannabisplantor?

Alla besvarade frågor (97662)