Informationsskyldigheten för vårdnadshavare gentemot den andra föräldern

2017-01-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Jag har sen 1 1/2 år sedan ensam vårdnad om min son. Han är hos sin pappa varannan helg för umgänge. Vad har jag för skyldigheter att informera umgängesföräldern om? Han anser att jag tex ska meddela vem jag dejtar, var när hur sonen är på fritids, om vi ska resa var när och vilka mm mm detta känns inte som relevant information enligt mig. Jag fick ensam vårdnad pga sammarbetasvårigheter och att pappan inte kan släppa kontrollen över mig och använder sonen som medel för att "komma åt mig"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnaden om barn, vårdnadshavares och föräldrars rättigheter och skyldigheter mm regleras i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmre på lagen här. Jag kommer redogöra för vad som står i lagen, hur det kan tolkas i allmänhet och slutligen vad vad det innebär i ditt fall.

Vårdnadshavares informationsskyldighet

Eftersom du har ensam vårdnad och din son har umgängesrätt med pappan har du skyldighet att lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Ett undantag görs om särskilda skäl talar emot det (se FB 6:15).

Vad ingår i skyldigheten?

Det finns inga klara regler om vad den här informationsplikten ska innefatta och utgångspunkten är att vårdnadshavaren ska bedöma utifrån den aktuella situationen. Först och främst kan sägas att upplysningar som får avgörande konsekvenser för umgänget inkluderas. Det kan till exempel vara fråga om att barnet ska flytta till en annan ort, spendera en längre tid utomlands mm. Det kan också vara av vikt att umgängesföräldern får reda på viktigare saker angående barnets hälsa eller eventuella sjukdomar.

Syftet med regeln är att umgänget ska kunna ske naturligt och att barnet ska ha en bra relation med sin förälder. Det kan bli lättare för en umgängesförälder att ha en naturlig relation till sitt barn om personen är insatt i frågor som rör barnets skolgång, om barnets fritidsaktiviteter eller andra betydande händelser i barnets liv. Det är emellertid upp till vårdnadshavaren att avgöra vilken typ av uppgifter i det enskilda fallet som behövs för att förenkla umgänget och bidra till att barnets tid med den andra föräldern blir så bra som möjligt.

Närmare om kraven

En vårdnadshavare som vägrar att lämna den här typen av mer betydelsefulla uppgifter kan i framtiden leda till nackdelar om frågan om vårdnad och umgänge skulle komma att omprövas och det är därför bra att vara tillmötesgående så länge det faktiskt rör sig om viktigare information om barnet och barnets livssituation. Det kan alltså vara relevant att berätta mer allmänt om hur det exempelvis går för barnet på fritids, hur det går med kompisar, om barnet har något särskilt fritidsintresse som han gärna vill ägna tid åt eller liknande.

Du behöver däremot inte lämna ut information om ditt eget privatliv, om och i så fall vem du dejtar mm. Du behöver inte heller ge konstant och detaljerad information om alla enskilda händelser i barnets liv eller var han befinner sig varje givet ögonblick. Din informationsskyldighet är till för att barnet ska få en så bra relation till sin pappa som möjligt. Du ska utgå från det syftet snarare än pappans eventuella önskan om ökad kontroll över barnet och dig.

Vid behov av ytterligare hjälp

Om det är svårt att prata med den andra föräldern och komma överens och om det får konsekvenser för barnets relation till er eller någon av er, så kan det ibland vara bra att söka hjälp utifrån. Inom kommuners socialförvaltning finns Familjerätten, vilken man kan kontakta för att ansöka om hjälp i form av exempelvis samarbetssamtal. Om du upplever att du befinner dig i en utsatt situation, om kraven från barnets pappa är hotfulla eller ger uttryck för en mer långtgående önskan att kontrollera dig eller sonen, så kan det hjälpa att prata med någon på exempelvis en kvinnojour, där många har erfarenhet av liknande situationer.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och hjälp i att avgöra vad du har för skyldigheter.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?