Informationsskyldighet vid vinstutdelning

2020-05-29 i Bolag
FRÅGA
Jag äger 11% i ett fåmanbolag. Jag är i nuläget passiv ägare. Alla 3 ägare har saldo på avräkningskontot för ej utbetald utdelning. Nu har de båda andra ägarna betalat ut ca 10% av saldot på deras avräkningskonton till sig själva (utan att ens meddela mig). Till mig har dock inget utbetalats. Det här tolkar jag som någon form av utsvältningsstrategi från dem. Har de rätt att göra på detta viset?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över informationsskyldighet sinsemellan aktieägare i samband med uttag av vinstutdelning. Jag antar i mitt svar att beslutet kring vinstutdelningen har skett i korrekt ordning enligt föreskrifterna i Aktiebolagslag (2005:551) (hädanefter ABL).

Informationsskyldighet

Förutsatt att bolagsstämman har beslutat om utdelningen sedan tidigare, har ett värde överförts till ett separat konto till dess att utbetalningen sker vid senare tillfälle och därav har denna bokats mot ett avräkningskonto. Då utdelningen är beslutat så kan bolaget inte kräva att aktieägarna ska avstå från sin utdelning, då denna fordran är aktieägarnas egendom.

Vidare finns det regler kring vilka rättigheter, skyldigheter samt informationsskyldighet gentemot aktieägare innan en beslutad vinstutdelning, däremot finns det inga sådana regler efter beslutad vinstutdelning. Alltså reglerar inte ABL vad som sker efter beslutad vinstutdelning eller vilken informationsskyldighet som aktieägare har gentemot varandra.

Det innebär att aktieägare inte måste informera andra aktieägare när denna tänker ta ut sin utdelning.

Att tänka på är dock att utbetalningstidpunkten måste infalla innan nästa årsstämma enligt 18 kap. 3 § andra stycket ABL, vilket innebär att utdelning måste tas ut innan nästa årsstämma.

Sammanfattning

Vad som gäller i ditt fall är att aktieägare inte har informationsskyldighet gentemot varandra när dessa väljer att ta ut sin andel av utdelningen, vilket innebär att dem andra aktieägare inte måste meddela dig att dem tänker eller redan har tagit ut 10% av saldot på avräkningskontot. Det viktiga är att utdelningen tas ut innan nästa årsstämma enligt 18 kap. 3 § andra stycket ABL.

Det bör således inte ses som en utsvältningsstrategi från deras sida. Du som aktieägare har lika rätt till den utdelningen vilket du bör utnyttja innan nästa årsstämma.

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (689)
2021-01-17 Fördelning av utdelningen till aktieägare
2021-01-17 Ändring av aktieägaravtal
2021-01-16 Suppleants ansvar om ensam styrelseledamot avlider?
2020-12-30 Vad kostar det att starta ett AB?

Alla besvarade frågor (88253)