Insynsrätt i fåmansaktiebolag

2016-05-29 i Bolag
FRÅGA
Hej! Jag är delägare i ett Aktiebolag som drivs med Franchise. Vi är tre delägare där huvuddelägarna äger vardera 35,5%. Den ena delägaren utesluter mig när det kallas till möten, skickad agendor till möten etc som gör att jag missat en del möten då jag är ute hos kund eftersom jag är säljare.Min fråga är, får han göra så - utesluta och utelämna information?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Det framgår inte av din fråga om du är styrelseledamot i bolaget eller inte.

Om du är styrelseledamot och inte kallas till styrelsemöten, bryter delägaren mot kallelseförfarandet för styrelsemöten och att varje styrelseledamot ska ha fullgott material inför beslutsfattande av styrelsen, se 8:21 st 2 ABL. Denna bestämmelse är straffsanktionerad enligt 30:1 st 1 p 3 ABL.

I din egenskap som aktieägare har du rätt till information. Bland annat har du rätt att få svar på frågor på stämman. Där har du rätt till information som rör förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på stämman, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Här ska styrelsen (och VD om en sådan finns) ska besvara dessa frågor om uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget. Se vidare 7:32 ABL

Eftersom att bolaget är ett fåmansbolag, upp till 10 delägare, har du som aktieägare rätt till en utökad insyn i bolaget, se 7:36 ABL. Den ger rätt att ta del av räkenskaper och andra handling (som korrespondens, protokoll, rapporter, analyser, avtal, orderböcker osv.) i den omfattning som behövs för att du ska kunna bedöma bolagets ställning och resultat, eller ett visst ärende som ska behandlas vid bolagsstämman. Dessutom ska styrelsen (och VD) hjälpa dig med den utredning som behövs för denna insyn och tillhandahålla behövliga kopior, om det kan ske utan oskäliga kostnader. Om dock insynsrätten skulle medföra påtaglig risk för allvarlig skada för bolaget, gäller inte denna speciella insynsrätt.

Syftet med 7:36 ABL är att i princip jämställa aktieägarna i ett fåmansbolag med ett handelsbolag, där bolagsmännen normalt har obegränsad insyn. Detta innebär att insynsrätten gäller även utanför stämman. Om du anser att du blir nekad insyn i bolaget kan du vända till domstol och där yrka på att du ska få del av aktuell information och handlingar.

Så sammanfattningsvis så gäller en rätt till information och att delta i styrelsemöten, om du är styrelseledamot. Som aktieägare har du relativt omfattande rätt till information eftersom att du är aktieägare i ett fåmansbolag.

Jag hoppas jag besvarade din fråga. Jag önskar dig en trevlig dag!

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (673)
2020-10-24 Jäv för styrelseledamot
2020-10-24 När anses en bolagsman har avgått från ett handelsbolag? Kan en bolagsman bli skyldig att svara för bolagets förbindelser även efter denne har avgått?
2020-10-22 Uppsägning av bolagsavtal
2020-10-21 Finns det några risker med att ta över ett aktiebolag?

Alla besvarade frågor (85356)