Informationsplikt för föräldrar med ensam vårdnad

2017-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
En principfråga angående informationsplikten för den förälder som har enskild vårdnad. Är den föräldern skyldig att informera den andre föräldern FÖRE en större förändring i barnens liv t ex flyttning eller fosterhemsplacering eller räcker det med att informera den andre EFTER när förändringen redan är skedd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att redogöra kort för hur rättsläget ser ut och sedan försöka ge ett så konkret svar som möjligt. Detta hittar du under den tredje rubriken.

Informationsplikten finns för att främja barnets umgänge med den andra föräldern

Jag tolkar din fråga som att du menar den informationsplikt för ensamma vårdnadshavare som finns i föräldrabalkens 6 kap. 15 § stycke fyra (om umgänge). Där står det att den som är ensam vårdnadshavare ska lämna "sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det." Informationsplikten finns alltså för att den förälder som inte har vårdnaden av barnet ska få veta saker om barnet som är viktiga att känna till när den föräldern ska umgås med barnet.

Precis som du säger, är vårdnadshavaren skyldig att informera om större förändringar i barnets liv, som att barnet ska flytta, vistas utomlands eller upplysningar om barnets hälsa. Men informationsplikten gäller även mer vardagliga saker, som t.ex. barnets kamratrelationer och fritidsintressen m.m. Det viktigaste är dock att den andra föräldern får information om barnet som är viktig för den föräldern att känna till när denna ska umgås med barnet, så att föräldern som inte är vårdnadshavare ändå kan leva med i barnets vardag på ett naturligt sätt.

Undantag när information inte behöver lämnas

Att den föräldern som har vårdnaden av barnet är skyldig att informera den andra föräldern innebär å anda sidan inte all information om barnet måste lämnas ut. Helt vardagliga saker som inte är av någon särskild betydelse behöver inte nämnas och den andra föräldern kan inte heller kräva detta.

Det finns ett undantag i paragrafen (föräldrabalken 6 kap. 15 § stycke fyra), och detta innebär att om "särskilda skäl" talar mot att viss information ska lämnas ut, behöver detta inte göras. Det kan t.ex. handla om att barnet har berättat en hemlighet för föräldern, som barnet inte vill att den andra föräldern ska veta. Det kan också vara så att den förälder som är vårdnadshavare har flyttat för att undgå trakasserier av den andra föräldern och därför inte vill berätta var barnet (och hen själv) bor.

Spelar det någon roll om informationen lämnas före eller efter en större förändring i barnets liv?

Svaret på din fråga blir att det egentligen inte spelar någon roll om information om en större förändring i barnets liv lämnas före eller efter det att förändringen har skett. När informationen ska lämnas beror helt enkelt på när den andra föräldern behöver veta en sådan sak, det vill säga när denne ska umgås med barnet. Anledning till att informationsplikten finns är för att främja barnets umgänge med den förälder som inte är vårdnadshavare och det är för barnets skull som informationen ska lämnas. Så länge den förälder som har rätt att umgås med barnet får informationen i tid gör det alltså inte något om den lämnas före eller efter en större förändring. Naturligtvis är det väl alltid att föredra om sådan information kan lämnas så tidigt som möjligt, alltså innan förändringen sker, men detta är inte något krav.

Hoppas att du har känner att du har fått svar på din fråga. Om någonting fortfarande känns oklart får du gärna lämna en kommentar här i kommentarsfältet så kollar jag på det så snart jag kan.

Vänliga hälsningar,

Joakim Raivio

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?