Information till hyresgäst vid förbättringsarbeten av ej akut grad

2017-12-13 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad säger lagen om skriftlig information till hyresgäst från hyresvärd vid underhåll och övriga reparationsarbeten som ej är av akut grad? Tex förbättringsarbete av garageinfart, ventilationsunderhåll och dylikt. Vår hyresvärd har aldrig gett oss information varken via telefon, mail eller post mer än 4 dagar i förväg och kräver fullmakt för tillträde till hyresfastigheten. Arbetet är ett planerat underhåll av fastighetens ventilationssystem och bör därför ha kunnat getts mer än 2 dagar i förväg
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid vilken tidpunkt en hyresvärd ska informera en hyresgäst vid mindre brådskande förbättringsarbeten regleras i 12 kap. 26 § jordabalken (JB).

Efter tillsägelse minst en månad i förväg får hyresvärden låta utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten. Denna bestämmelse gäller dock inte sådant arbete som hyresvärden har utfäst sig att utföra åt hyresgästen eller som han genom ett åtgärdsföreläggande har ålagts att utföra (12 kap. 26 § 2 stycket JB).

Vidare ska hyresvärden tillse att hyresgästen ej förorsakas större olägenhet än nödvändigt (12 kap. 26 § 3 stycket JB). Hyresgästen kan annars bli berättigad till nedsättning av hyran (12 kap. 21 § JB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2103)
2021-11-29 Kan jag avhysa min inneboende och få betalt för skador som hen orsakat?
2021-11-29 Uppsägning av garageplats.
2021-11-29 På vilka grunder får hyresvärd säga upp ett lokalhyresavtal?
2021-11-27 Är det ett brott att vara högljud på kvällen i sin hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97412)