Indrivning av skuld från dödsbo

FRÅGA
Jag har efter en tvist fått ett domslut att min bror skall betala till mej x kr senast mars 2017 (efter en lägenhetsrenovering.) Min bror avled i januari och jag har skickat 2 brev med fordran mot dödsboet utan resultat. Vet ej vem som utreder dödsboet men får inte mina brev i retur. Bör jag vända mej till kronofogden igen eller vad gör jag?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 21 kap. ärvdabalken finns det ett antal regler angående skulder i dödsbon. Inledningsvis tänker jag gå igenom de regler som jag bedömer som relevanta i ditt fall. Därefter kommer jag att förklara hur du kan gå vidare med skulden.

Dödsboet kan vara förhindrat enligt lag att betala skulden
En möjlig förklaring till dödsboets dröjsmål med att betala skulden finns i 21 kap. 1 § ärvdabalken, där det framgår att en skuld i huvudregel får betalas tidigast när en månad har förflutit efter att bouppteckning förrättades. Syftet med bestämmelsen är att förhindra att dödsboets borgenärer tar alla tillgångar i anspråk innan det har hunnit fastställas vilka skulder som finns och vilka som ska betalas i första hand.

Av din fråga framgår det inte om någon bouppteckning har förrättats eller när det i så fall skedde. Om det inte har skett, eller om det skedde för mindre än en månad sedan, är alltså dödsboet förhindrat enligt lag att betala skulden.

Du kan kräva betalning även efter att dödsboet har skiftats
Bodelning eller arvskifte får inte ske förrän dödsboets skulder är betalda. Om så ändå sker, ska bodelningen eller arvskiftet gå åter (21 kap. 4 § ärvdabalken). Om dödsboet skulle skiftas utan att din skuld blir betald, kan du alltså kräva att skiftet går åter och att dödsbodelägarna erlägger betalning. Av 21 kap. 6 § ärvdabalken framgår att du i så fall också kan kräva ränta på skulden.

Försök kontakta dödsboet igen, eller ansök om verkställighet hos Kronofogden
Jag skulle rekommendera dig att i första hand försöka komma i kontakt med någon av dödsbodelägarna eller boutredningsmannen, om en sådan finns, för att försöka komma överens om när och hur betalning ska ske. Om du inte lyckas komma i kontakt med någon dödsbodelägare eller boutredningsmannen, rekommenderar jag att du istället vänder dig till Kronofogden och lämnar in en ansökan om verkställighet. Kronofogden kommer då att kontakta dödsboet och ge det en viss tid att betala frivilligt. Om dödsboet fortfarande inte betalar, kommer Kronofogden att utreda om det finns några utmätningsbara tillgångar i dödsboet som kan täcka skulden till dig.

På kronofogdens hemsida hittar du en blankett för ansökan om verkställighet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Lycka till!

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1123)
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
2021-11-16 Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97338)