Indrivning av fordran

2016-09-19 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Jag har skrivit ett privat avtal emellan mig och en annan person i form av ett skuldebrev. Jag ger denne person en summa pengar och ska inom 20 bankdagar fått tillbaks en större summa som inkluderar en procentuell vinst. Om denne person inte skulle överföra dessa pengar till mig enligt avtal och inte svarar då jag kontaktar denne person, hur kan jag då kräva denne person på dessa pengar? Vem hör jag av mig till med detta skuldebrev för att kräva denne person på pengarna? Kan denne person på något vis undvika att betala dessa pengar eller påstå att avtalet är falskt eller felaktigt?Med vänliga hälsningar,Elias
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är främst kronofogdemyndigheten du ska vända dig till om du vill driva in en fordran. De kan hjälpa dig med att, om personen vägrar betala frivilligt, utmäta egendom så att du får dina pengar. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemynigheten. Om personen inte bestrider detta meddelas utslag och du får då en exekutionstitel, vilket leder till att kronofogdemyndigheten kan utmäta egendom för att du ska få pengarna.

Om du ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten och personen bestrider detta måste du väcka talan i tingsrätt om fullgörelse. Det kan alltså bli ganska krångligt om personen blankt vägrar eftersom att du då måste väcka talan i tingsrätt. Men om du är följdriktig kommer du få dina pengar då skuldebrevet kan bevisa skulden. Eventuella invändningar om avtalets ogiltighet eller liknande får svaranden framställa i sitt svaromål. Det ankommer på denne att bevisa ogiltighet.

Du får info om ansökan om betalningsföreläggande genom denna länk.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (776)
2021-03-07 Har avtal om förfallodatum ingåtts genom aktivt och/eller passivt handlande?
2021-03-06 Hjälp med att formulera ett kravbrev
2021-02-28 Skuldebrev
2021-02-24 När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?

Alla besvarade frågor (89990)