Indraget körkort på grund av bruk av Cannabis

Hej !

År 2012 blev jag av med mitt körkort för drogratfylla. Jag hade brukat cannabis 3 dagar tidigare och var inte berusad vi körningen men polisen hittade extremt små spår av thc vid blodprov (0,00001%). Jag läste en artikel på dagensjuridik där det står "Blodproven som låg till grund för drograttfylleri var sannolikt feltolkade" och "Hur kan jag gå till väga för att få veta ifall detta gäller mitt ärende? Och om så är fallet, hur går jag vidare?

Här är en länk till artikeln:

http://www.dagensjuridik.se/2015/05/150-rattfylledomar-kan-rivas-upp-ra-begar-resning-efter-risk-feltolkade-blodprovII

Tacksam för svar !

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

I artikeln framgår att det har identifierats omkring 150 fall där personer felaktigt kan ha dömts för drograttfylleri. Situationen har uppstått då polis och åklagare troligen feltolkat innehållet i analysbeskeden.

Om THC-syra (tetrahydrocannabinolsyra) hittas i blodet kan det bevisas att man har använt Cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att göra sig skyldig till drograttfylleri krävs att det är bevisat att föraren hade narkotika i blodet under själva bilkörningen. Då THC-syra till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat var det normalt sätt inte tillräcklig bevisning för rattfylleri. Därav risken för felaktiga domar som kan rivas upp.

Skillnaden mellan ringa narkotikabrott (narkotikastrafflagen 2 § ) och drograttfylleri (trafikbrottslagen 4§ som hänvisar till 8 § narkotikastrafflagen) är att det rör sig om två olika brott i två olika lagar.

När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen som du hittar HÄR. Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §.

Körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende.

Mot bakgrund av detta bör du ha i åtanke att även om brottet drograttfylleri inte kan bevisas kan brottet ringa narkotikabrott tillsammans med andra omständigheter leda till ett indraget körkort.

Ett indraget körkort är inte ett straff i lagens mening utan ett förvaltningsrättsligt ingripande.

När det gäller den dom eller strafföreläggande som föreligger på grund av ditt bruk av cannabis finns det möjlighet i vissa fall att begära resning enligt artikeln. För att läsa om resning klicka HÄR.

Som jag har uppfattat artikeln är ditt fall ett sådant fall som kan vara aktuellt om det endast funnits THC-syra i ditt blod vid din bilkörning. Om det har funnits THC eller cannabis finns det med stor sannolikhet inte möjlighet att få en ansökan om resning beviljad.


Joakim WahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”