Indexklausul i gåvobrev för rättvist arvskifte

2017-01-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi är 3 syskon. Vår far ägde en jordbruksfastighet som nu är styckad. Avstyckningen gjordes för ca 20 år sedan och resulterade i att min bror fick jordbruksfastigheten inklusive marker där han byggt sig ett hus. Detta har han fått som en gåva då värt ca 150 000 sek enligt gåvobrev . Min syster fick en avstyckad tomt inklusive bondgårdens ursprungliga hus, då värt ca 170 000 sek. Eftersom jag (3 barnet) inte var i behov av något boende då hade jag inga synpunkter på det. Nu har vår far gått bort och vår mor bor kvar i deras hus som också byggts på en avstyckad tomt från den ursprungliga bondgården. Frågan är hur man gör en rättvis fördelning av arvet den dagen vår mor gått bort? Mina mamma har en önskan att skriva över sitt hus på mig, det barnet som ännu inte fått något. Skall gåvorna räknas om till nuvärde? Min bror har börjat stycka av den marken han fått och har sålt 5-6 tomter. Min systers hus är ca 150 år gammalt och ligger lite knepigt till med servitut och en ladugård som vår bror äger. Min mammas hus är från 1970 och kanske värt 2-3 miljoner.Finns det ett rättvis sätt att fördela detta på? Lite pengar finns på banken men inte så stora belopp.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barn ärver lika stor del av föräldrar. Detta framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken. Gåvor som barn får av sina föräldrar utgör förskott på arv. Gåvans värde ska bestämmas med utgångspunkt i marknadsvärdet vid gåvotillfället. Gåvotagarna bär alltså risken för eventuell förlust, men samtidigt har de ensamrätt till eventuella vinster, t.ex. värdehöjningar. I ett gåvobrev, eller annars muntligen, får gåvogivare dock bestämma om gåvan ska utgöra förskott på arv eller om gåvan ska värderas på annat sätt. Detta framgår av 6 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken.

Vid arvskifte efter er mor kommer ert arv att beräknas enligt följande. Tänk dig att er mor har 100 000 kr på banken och huset värt 3 miljoner kr. Förskotten, dvs. 170 000 kr + 150 000 kr, ska fiktivt (bara för beräkningens skull) läggas tillbaka i boet. Då finns 3 420 000 kr att fördela. Du ärver då 1/3 = 1 140 000 kr. Din bror ärver samma belopp med avdrag för hans förskott = 990 000 kr. Din syster ärver samma belopp med avdrag för hennes förskott = 970 000 kr. På så sätt har hänsyn tagits till att du inte har fått någon gåva av dina föräldrar. Detta framgår av 6 kap. 5 § ärvdabalken.

Om du får er mors hus, kommer du att ha ärvt mest av er syskon. Du är dock inte skyldig att betala tillbaka överskottet till boet i det fall ditt förskott är större än hela er mors kvarlåtenskap, utan du får behålla hela förskottet såsom ditt arv. Om ditt förskott inte är större än hela kvarlåtenskapen, görs samma beräkning som i ovanstående stycke. Detta framgår av 6 kap. 4 § ärvdabalken. Det som händer om ditt förskott är större än kvarlåtenskapen, är att din bror får ärva 10 000 kr mer än din syster så att deras respektive förskott balanseras.

Fördelningen kan te sig orättvis i de fall förskotten ökar i värde, eftersom gåvotagaren får ensamrätt över vinsten eller när ett barn får ett förskott som är värt mer än kvarlåtenskapen. Det föräldrar kan göra är att infoga indexklausuler i gåvobreven så att eventuella förluster, vinster och förändringar i penningvärdet tas i beaktning dagen då arvet ska skiftas.

Hör av dig via mail om något är oklart i svaret.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1268)
2021-09-24 Förskott på arv om bröstarvinge får anselig summa pengar
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?

Alla besvarade frågor (95852)