Inbördes testamente. Värderingens påverkan på boet.

2016-05-01 i Testamente
FRÅGA
Min fråga gäller bouppteckning.Vi är 2 särkullsbarn och ett "vanligt" barn, och vår mamma (den avlidna) har skrivit testamente med min styvfar. Han ska sitta i orört bo. Gäller det bara hus och inventarier, eller gäller det kontanta medel också?Det fanns t. ex 80 000 kronor kvar från ett arv från mormor. Tillfaller de boet?Undrar också om det spelar någon roll vad vi sätter för värde på huset? Det kan ju dröja upp till 20 år innan det säljs.Tacksam för svarVänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, här. Som utgångspunkt ska all egendom, inklusive kontanta medel, ingå i boet efter er mors frånfälle. Eftersom att testamente upprättats i detta fall, tillfaller därmed all egendom er styvfar. Ni blir inte arvslösa för det dock, mer om detta nedan. Beroende på vad testamentet innehåller erhåller er styvfar antingen egendomen efter er mor med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Jag ska förklara vad dessa begrepp betyder och vad de har för betydelse för er situation.

Fri förfoganderätt

Om egendomen efter er mor är testamenterad till er styvfar med fri förfoganderätt innebär detta enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken att egendomen tillfaller honom med den begränsningen att han ej får förfoga över den genom testamente. Efter båda makars bortgång tillfaller arvet er, samt det gemensamma barnet. Detta kallas efterarv. Fri förfoganderätt är det mest förmånliga för er som särkullbarn.

Full äganderätt

Om testamentet föreskriver att egendomen ska tillfalla er styvfar med full äganderätt innebär det att ni inte har rätt till efterarv (om inte er styvfar skulle testamentera ett arv till er förstås). För att testamentet med giltig verkan ska föreskriva full äganderätt får det inte samtidigt finnas ett förordnande om sekundosuccession. Det betyder att det inte samtidigt får stå något om hur arvet ska fördelas efter båda makarnas bortgång. Om det skulle göra det, blir föreskrivandet om full äganderätt inte giltigt, utan räknas som fri förfoganderätt istället.

Jämkning för att utfå laglott

Som jag nämnde ovan blir ni inte arvslösa för att testamentet föreskriver att all egendom ska tillfalla er styvfar. Ni behöver inte heller, om ni inte vill, vänta tills dess att er styvfar avlider för att få ut er laglott. Den har ni rätt till redan nu vid er mors frånfälle, se 7 kap. 3 § ärvdabalk. Er laglott är hälften av er arvslott, dvs. hälften av den tredjedel ni vardera skulle erhållit vid en likadelning mellan bröstarvingarna. För att begära jämkning räcker det med att ni påtalar detta till er styvfar, eftersom att han är testamentstagare.

Värdet på huset

Värdet ni sätter på huset påverkar storleken på er laglott, dvs. den del ni kan begära ut nu. Ju högre värdering desto mer anses boet vara värt. Då boets värde ökar, ökar även er laglott. För att värdera huset så korrekt som möjligt rekommenderas att låta en mäklare göra värderingen.

Hoppas du har fått klarhet kring vad som gäller angående din fråga! Om ytterligare funderingar uppstår så återkom gärna i kommentarsfältet nedan!

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93199)