Inbördes testamente och laglotters inverkan på arvskifte

2017-02-06 i Testamente
FRÅGA
En bekant till mig miste nyligen sin fru. Hon hade två barn från ett tidigare äktenskap. Jag tror mig veta, att makarna hade ett inbördes testamente, som föreskriver att den efterlevande maken skall ärva allt. Detta är, om jag förstår saken rätt, inte möjligt, eftersom barnen har rätt till sina laglotter. Om ingen annan överenskommelse träffas mellan den efterlevande maken och barnen, skulle fördelningen bli så här, antar jag:Hela boets värde 100 %Den avlidna makans andel: 50 %Barnens laglott 25 % tillsammans, d.v.s. 12,5 % till varderaDen efterlevande makens arv enligt testamentet: 25 %Stämmer detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedan gå igenom de olika påståendena du framfört i din fråga ett efter ett.

Ett barns rätt till laglott går inte att inskränka genom testamente, vilket du verkar medveten om.

Bodelning mellan makarna: När frun dör kommer en bodelning att göras av allt giftorättsgods som fanns mellan makarna (all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord). Den efterlevande maken får då hälften av det totala värdet, ifall makarna ägde lika mycket innebär det att han inte i detta läge inte fått något från sin avlidna fru.

Barnens arv: Hon hade två barn sedan tidigare. Dessa kan avstår från arv enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken i förmån för den efterlevande maken som då får ärva allt med fri förfoganderätt (innebär att han inte får testamentera bort egendomen eftersom att barnen då ska få egendomen efter hans död) enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. I den situationen får de ut arvet efter den efterlevande makens död. Då du skriver att ingen överenskommelse gjorts mellan den efterlevande maken och barnen antar jag att de inte avstått sitt arv. På grund av testamentet mellan makarna som säger att makarna ska äga 100 % (inbördes testamente) av varandra kan barnen endast få ut sina laglotter efter mamman.

Laglotten är en halv arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Enligt arvsordningen i 2 kap. 1 § ärvdabalken är de två barnen ensamma arvingar till deras mamma, det innebär att deras arvslott är 50 % var. Då blir deras laglotter 25 % var.

Den efterlevande makens arv: Ifall inget testamente hade upprättats mellan makarna, och ingen överenskommelse gjorts mellan efterlevande maken och särkullbarnen, hade maken inte fått ärva något. Nu när det finns ett inbördes testamente som säger att efterlevande maken ska ärva allt efter den avlidna får den efterlevande maken/din bekanta ärva allt som återstår efter att laglotterna delats ut. Det innebär att din bekanta får ärva 50 % efter sin fru.

Sammanfattning: Du har alltså räknat rätt i ditt exempel men utgått från parets totala bo istället för att behandla fruns kvarlåtenskap för sig, vilket jag menar utgör en enklare beskrivning av situationen eftersom det endast är hennes del av boet som ska delas ut.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, återkom gärna med en fråga ifall något i svaret var otydligt.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2900)
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente

Alla besvarade frågor (94603)