Inbördes testamente och fri förfoganderätt

2019-08-27 i Testamente
FRÅGA
Hej,I ett inbördes testament mellan 2 makar med barn (inga gemensamma) står följande:Den av oss undertecknade makar som överlever den andre, skall med undantag för bröstarvinges laglott, erhålla hela den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfogande rätt, för att vid den efterlevande makens bortgång tilltala den först avlidnes arvingar enligt lag.Vad betyder detta om makarna äger bostad o sommarställe med 50% var?med vänlig hälsning.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara frågan får man vända sig till reglerna i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap 1 § ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, med undantaget att särkullbarn har rätt till att få ut sitt arv direkt. Ett särkullbarn har därmed normalt möjligheten att begära att få ut hela sin arvslott omedelbart.

Till det ovanstående gäller ett viktigt undantag. För makar som vill säkerställa den efterlevandes situation går det att upprätta ett inbördes testamente, precis som du beskrivit i frågan. Testamentet gäller i de delar det inte inskränker på särkullbarns laglott. Med laglott avses hälften av den arvslott särkullbarnet har rätt till, se 7 kap 1 § ÄB. Den efterlevande maken ärver då med fri förfoganderätt, vilken innebär att man fritt kan disponera över egendomen. En viss begränsning återfinns i att man inte kan testamentera eller skänka bort en stor del av arvet som gåva.

För att applicera det på din situation innebär det att särkullbarnet har rätt till sin laglott. Om kvarlåtenskapen enbart utgörs av bostad och sommarställe blir det en fjärdedel av dess totala värde (50 % / 2). Överskjutande del, dvs. resterande del av arvslotten, erhåller du med fri förfoganderätt. Särkullbarnet har i sådant fall rätt till efterarv vid din bortgång.

Avslutningsvis kan nämnas att ett särkullbarn har möjligheten att avstå sin rätt till arv i förmån för dig, se 3 kap 9 § ÄB. I sådant läge erhåller du hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. För särkullbarnet uppskjuts då rätten arv till din bortgång.

Jag hoppas att mitt svar varit dig till hjälp! Har du mer funderingar rekommenderar jag du bokar in ett möte med en av våra duktiga jurister https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2486)
2020-05-29 Hur gör jag så min sambo ärver mig utan att vi gifter oss?
2020-05-28 Hur kan arvtagare påverka ett testamente?
2020-05-27 Hur kan ett testamente påverka syskonens rätt till arv från den först avlidne
2020-05-27 Kan jag låta mina barn ärva hela min förmögenhet även om jag är gift?

Alla besvarade frågor (80393)