Inbördes testamente och fri förfoganderätt

2019-08-27 i Testamente
FRÅGA
Hej,I ett inbördes testament mellan 2 makar med barn (inga gemensamma) står följande:Den av oss undertecknade makar som överlever den andre, skall med undantag för bröstarvinges laglott, erhålla hela den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfogande rätt, för att vid den efterlevande makens bortgång tilltala den först avlidnes arvingar enligt lag.Vad betyder detta om makarna äger bostad o sommarställe med 50% var?med vänlig hälsning.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara frågan får man vända sig till reglerna i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap 1 § ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, med undantaget att särkullbarn har rätt till att få ut sitt arv direkt. Ett särkullbarn har därmed normalt möjligheten att begära att få ut hela sin arvslott omedelbart.

Till det ovanstående gäller ett viktigt undantag. För makar som vill säkerställa den efterlevandes situation går det att upprätta ett inbördes testamente, precis som du beskrivit i frågan. Testamentet gäller i de delar det inte inskränker på särkullbarns laglott. Med laglott avses hälften av den arvslott särkullbarnet har rätt till, se 7 kap 1 § ÄB. Den efterlevande maken ärver då med fri förfoganderätt, vilken innebär att man fritt kan disponera över egendomen. En viss begränsning återfinns i att man inte kan testamentera eller skänka bort en stor del av arvet som gåva.

För att applicera det på din situation innebär det att särkullbarnet har rätt till sin laglott. Om kvarlåtenskapen enbart utgörs av bostad och sommarställe blir det en fjärdedel av dess totala värde (50 % / 2). Överskjutande del, dvs. resterande del av arvslotten, erhåller du med fri förfoganderätt. Särkullbarnet har i sådant fall rätt till efterarv vid din bortgång.

Avslutningsvis kan nämnas att ett särkullbarn har möjligheten att avstå sin rätt till arv i förmån för dig, se 3 kap 9 § ÄB. I sådant läge erhåller du hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. För särkullbarnet uppskjuts då rätten arv till din bortgång.

Jag hoppas att mitt svar varit dig till hjälp! Har du mer funderingar rekommenderar jag du bokar in ett möte med en av våra duktiga jurister https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
8Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-28 18:53
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2245)
2019-09-19 Pappa sålde fastighet till bror - utgör det förskott på arv?
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?
2019-09-10 Hur kan jag testamentera till barnbarn?

Alla besvarade frågor (72914)