Inbördes testamente och bröstarvingars rätt till laglott

Jag och min sambo har skrivit testamente då vi båda har särskullbarn från tidigare. I testamentet ärver vi i egenskap av sambo, med fri förfoganderätt, varandra förutom särkullbarnens laglott. Vi har skrivit att det är vår önskan att avtal om andelsbestämmelse ingås mellan efterlevande sambo och avlidnes bröstarvingar. Vidare står " Efter ( namnet) bortgång skall all den då varande kvarlåtenskapen tillfalla och lika fördelas mellan mina bröstarvingar ."

Nu undrar jag om det innebär att vi därmed har testamenterat bort arvslotten för våra respektive barn så att de endast kan få ut sin laglott och inte får ut något efterarv? Alltså : ärver efterlevande sambos barn det som annars hade varit arvslott för ens biologiska barn ( som jag förstått det nu endast får sin laglott) ? Eller kommer de att få ut arvslotten då efterlevande sambo avlider?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den legala arvsrätten skiljer sig väsentligt när det kommer till äktenskap och samboförhållande. I äktenskap ärver den efterlevande makan den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, medan i samboförhållande har man inte denna rätt. Därmed får man detta skydd som efterlevande sambo genom att upprätta ett inbördes testamente.

Viktigt att komma ihåg är att bröstarvingar alltid har rätt att få ut sin laglott. Det verkar som att ni har upprättat ett inbördes testamente där ni ärver varandra, med förbehåll att den avlidnes bröstarvingar har rätten att få ut sin laglott direkt.

Jag tolkar "Efter ( namnet) bortgång skall all den dåvarande kvarlåtenskapen tillfalla och lika fördelas mellan mina bröstarvingar" som att kvarlåtenskapen bara ska tillfalla och delas på den sist avlidnas bröstarvingar och den först avlidnes bröstarvingar enbart får sin laglott och inte den resterande delen av sin arvslott.

Normalt sett upprättar man ett inbördes testamente med förbehåll att den avlidnes bröstarvingar får ut sin laglott direkt. Därefter brukar man föreskriva att vid den sist avlidnes död ska den först avlidnes bröstarvingar få sin resterande del av sin arvslott. Detta innebär då att den först avlidnes arvingar blir efterarvingar till den efterlevande sambons kvarlåtenskap.

Min rekommendation

Jag rekommenderar er därför att återkalla testamentet genom att upprätta ett nytt där det tydligt framgår hur kvarlåtenskapen ska fördelas när den siste dör. Just nu är det onödigt svårt formulerat och det råder oklarhet i vad som menas. Upprätta ett nytt inbördes testamente där ni föreskriver att ni ärver varandra vid den enas död. Men att vid den först avlidnes död så ska dennes särkullebarn ha rätt till sin laglott och att de ärver resterande del (halva arvslotten) när den sist avlidna dör.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente eller har fler frågor kan ni boka en tid här eller ringa oss.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”