Inbördes testamente mellan sambos

Hej!

Om en sambo avlider och har ett inbördes testamente som innebär att den efterlevande har f ull förfoganderätt till all kvarlåtenskap. Den avlidne ägde själv deras gemensamma bostad eftersom de ej flyttade dit samtidigt. Den efterlevande sambon har vid bouppteckningen begärt bodelning enligt sambolagen . Vad innebär detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning
Om en sambo avlider kan den andra sambon begära att en bodelning ska ske. Detta sker innan det går att avgöra hur stor kvarlåtenskapen är. Reglerna för denna bodelning finns främst i Sambolagen.

Vid en bodelning ska samboegendomen delas upp. I samboegendomen ingår sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning. I ditt fall verkar det inte gemensamma bostaden förvärvats för gemensamt bruk och ska alltså inte ingå i bodelningen.

Fördelning av arvet
Efter att en bodelning har gjorts ska den avlidna sambons kvarlåtenskap fördelas. Detta sker genom reglerna i Ärvdabalken.

Som utgångspunkt ärver inte sambor varandra. Om det inte finns något testamente kommer därför kvarlåtenskapen fördelas genom den allmänna arvsordningen. Den innebär att i första hand ska den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare). Om det inte finns några har den avlidnes föräldrar rätt att ärva.

Om sambor upprättar ett inbördes testamente kan sambor ärva varandra ändå. Det kan antingen ske genom att den efterlevande sambon ärver med fri förfoganderätt, vilket innebär att den kan göra i princip vad den vill med egendomen förutom att testamentera vidare den. När den efterlevande sambon avlider går det den ärvt till de personer som skulle ha fått det enligt den vanliga arvsordningen. Om den efterlevande sambon ärver med full äganderätt innebär det att den har rätt att använda den som den vill och även rätt att testamentera bort den.

Nu vet jag inte hur familjesituationen ser ut i fallet men det som skulle kunna påverka testamentet är om det finns barn med i bilden. I så fall har de alltid rätt att få ut halva delen av sin andel av kvarlåtenskapen (laglotten). De kan alltså begära att få ut denna trots att det finns testamente.

Sammanfattning
Den gemensamma bostaden ingår inte i samboegendomen. Den kommer istället vara en del i kvarlåtenskapen. Sambos ärver inte varandra som utgångspunkt men kan göra det om det finns ett testamente. Egendomen kan antingen ärvas genom fri förfoganderätt eller full äganderätt. Den efterlevande sambons rätt att ärva påverkas dock av om det finns barn med i bilden som har rätt till sin laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning