Inbördes testamente mellan sambor

Hej. Kan jag och min sambo skriva ett testamente där vi ärver varandra? Vi har inga barn någon av oss.

Lawline svarar

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det möjligt att upprätta ett testamente mellan er?
Svaret på din fråga är ja, ni kan absolut skriva ett testamente där ni ärver varandra. Eftersom sambor enligt huvudregeln inte ärver varandra, 2 kap. 4 § Ärvdabalken, krävs att ni upprättar ett inbördes testamente för att egendomen ska övergå på den andre.

Hur upprätta inbördes testamente?
Då ingen av er har barn kan ni testamentera om samtlig egendom eftersom ingen bröstarvinge kan göra anspråk på den laglott denne annars hade haft rätt till.

Det finns ett antal aspekter att ta hänsyn till vid upprättande av testamente. I testamentet kan ni reglera hur äganderätten av egendomen ska tilldelas den andre. Ni kan ange att ni ska ärva varandra med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Att din sambo ärver dig med fri förfoganderätt innebär att denne kan göra vad den vill med egendomen under sin livstid, förutom att själv testamentera vidare egendomen. Skulle testamentet däremot stadga att ni ärver varandra med full äganderätt innehar ni rätten att göra vad ni vill med egendomen i fråga, inkluderat att eventuellt testamentera eller skänka den vidare.

Vidare krävs att vissa formkrav beaktas för att testamentet ska vara giltigt. Observera att om samtliga formkrav inte är uppfyllda är testamentet ogiltigt. Testamentet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda samtidigt som två samtidigt närvarande vittnen skriver under, 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena ska vara införstådda i att det är ett testamente de bevittnar. De får inte vara under 15 år, lida av en psykisk störning och inte vara närstående till er (make, syskon, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag), 10 kap. 4 § ÄB.

Jag vill även understryka vikten av att utforma testamentet på ett så klart och tydligt sätt som möjligt, detta för att undvika utrymme för annan tolkning än vad som avsågs vid upprättandet av testamentet. Behöver ni hjälp med just upprättande av testamente kan det vara en god idé att ta kontakt med en jurist. Önskar ni hjälp av Lawlines jurister kan ni läsa mer om skräddarsydda avtal här eller höra av er på mailadressen info@lawline.se, alternativt telefon 08-533 300 04.

Önskar er lycka till och jag hoppas att du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt NygrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning