Inbördes testamente mellan sambor

Hej! Har en fråga. Jag har precis blivit sambo och vi skulle vilja göra någon form av avtal mellan oss då vi inte vill att våra barn (ej gemensamma) ska få ut sin arvsrätt på huset vi köpt om en av oss går bort förrän vi båda båda är borta. Så att man inte behöver sälja huset om en av oss skulle gå bort alltså. Hur kan man gå till väga här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsrättsliga frågor är reglerade i ärvdabalken (ÄB) medan reglering om samboförhållandet finns i sambolagen (SL).

Det är alldeles riktigt att sambors ej gemensamma barn (särkullbarn) får ärva efter sin förälders dödsfall, trotts att det finns en efterlevande sambo, eftersom sambor ej ärver efter varandra.

Ett sätt att ge ekonomiskt skydd till den efterlevande sambon är att upprätta ett inbördes testamente med antigen fri förfoganderätt eller full förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren får spendera den mottagna egendomen precis som denne vill men får däremot inte ge bort en stor del av arvet i varken gåva eller testamente. Den avlidna sambons barn får då sin del av kvarlåtenskapen först när testamentstagaren (den efterlevande sambon) avlider. Med full förfoganderätt finns det inte sådana begränsningar utan testamentstagaren får skänka eller testamentera bort hela arvet.

Observera dock att bröstarvinge d.v.s. den avlidnes barn har alltid rätt att få ut sin laglott, oavsett testamentets innehåll. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. För att få ut sin laglott behöver bröstarvingen påkalla jämkning av testament inom en viss tid i enlighet med 7 kap. 3 § ÄB. Om igen jämkning påkallas går arvet till såsom tillskrivet i testamentet.

Att upprätta ett testamente är inte svårt men formkravet måste följas för att det skall bli ett giltigt dokument. Testamentet skall upprättas skriftligen och undertecknas i närvaron av två vittnen som också skall skriva under med sina namn, 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena skall vara myndiga och opartiska i den meningen att de inte ha något intresse över vem som ärver er, 10 kap. 4 § ÄB.

På Lawline har en avtalstjänst där ni kan få hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt testamente, vänligen se länken här.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning