Inbördes testamente mellan sambo

Min sambo och jag har köpt bostadsrätt och eftersom vi båda har barn på varsin sida, inga gemensamma, så ska vi skriva testamente, dvs följande:

Undertecknade sambor bestämmer härmed att den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt få hela den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas död skall kvarlåtenskapen fördelas med hälften vardera till respektive släkt och fördelas inom släkterna mellan våra arvingar enligt lag.

Våra barn har rätt att begära ut sin laglott, men vi vill gärna att de väntar till bådas vår bortgång.

MEN jag har ett fritidshus som jag äger 100%, köpte den långt innan vi blev sambos och den vill vi inte ska ingå i kvarlåtenskapen utan att den enbart ska ärvas av min släkt, dvs mina barn.

men vi vet inte hur vi ska formulera detta.

tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning i samboförhållande hittas i sambolagen och regler kring arv hittas i ärvdabalken (ÄB).

Bodelning i samboförhållande

När ena sambon avlider så upphör samboförhållandet, 2 § sambolagen. Den efterlevande sambo kan då begära att en bodelning ska ske, det innebär att så kallas samboegendom ska fördelas i en bodelning, 8 § sambolagen. Samboegendom består av sambornas gemensamma bohag och bostad som har förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Bostadsrätten ni köpt tillsammans låter som om den utgör samboegendom eftersom den förvärvats gemensamt, bostaden är avsedd som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål, 5 § sambolagen.

Fritidshuset ingår inte i bodelning eftersom denne inte omfattas av begreppet samboegendom, 7 § sambolagen.

Arv

Sambo ärver inte av varandra dock kan en sambo välja att upprätta ett testamente som fördelar en del av arvet till sin sambo. Bröstarvingar, barn till arvslåtaren, har alltid rätt att få ut sin laglott oavsett om arvslåtaren upprättat ett testamente. Laglotten utgör hälften av bröstarvingens arvslott, se 7 kap 1 § ÄB. Det innebär att era barn kan vid er respektive bortgång få testamentet jämkat och därmed få ut sin laglott.

Slutsats

Sambo ärver inte av varandra, som du skriver, kan det vara en god idé att upprätta ett inbördes testamente. När en av er avlider så kommer fritidshuset inte att ingå i en bodelning. Arvet kan regleras genom testamente så att fritidshuset tillfaller din sida av släkten.

Hoppas du har fick svar på din fråga, om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente eller korrigera det befintliga så kan du boka tid med en jurist genom att ringa oss på 08-533 300 04 eller boka en tid här.

Vänliga hälsningar,

Alba Ehn RandbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning