Inbördes testamente

Hej! Jag och min sambo upprättade igår ett inbördes testamente. Det jag nu inser är att vittnenas yrke ej skrivits på testamentet. Innebär det att testamentet är ogiltigt? Likaså saknas en så kallad vittnesmening som förklarar hur det gick till. Vi är sambos och väntar barn, finns inga sedan tidigare. Det vi vill säkra är att vi ärver varandra om någon av oss skulle dö och när den andra dött går det till våra barn. Mallen vi har använt är den som heter "Inbördes testamente" på denna sida: http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/SFD-testamente/ Vi har sedan undertecknat med våra personnummer, namn och namnteckningar samt datum. Vittnena har skrivit under med sina namn, namnteckningar och adress. Under dag som ovan står även samma datum i bläck. Som sagt tror vi att testamnetet är giltigt, eller bör vi upprätta ett nytt, kan vi i sådana fall använda oss av samma haranger som i mallen? Tack snälla för att ni finns, det är här jag fått möjlighet att lära mig!

Lawline svarar

Hej,

Vad gäller mallen ni använt er av kan inte jag ta ställning till dess giltighet, då vi har egna mallar via Lawline, här.

Det man däremot kan säga om kraven för testamentes giltighet återfinns i 10 kapitlet Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K10.

I 10 kaptilet 1 § står det att "Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej."

I 10 kapitlet 2 § står det att "Testamentsvittnena böra vid sina namn anteckna yrke och hemvist. De böra ock å handlingen teckna intyg rörande tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kunna vara av betydelse för testamentets giltighet."

Således kan man inte säga att det är ett direkt krav att anteckna yrke, men jag skulle rekommendera er att skriva ett nytt testamente där detta finns med för att vara på säkra sidan.

Det är även viktigt att vittnena inte är jäviga (närstående) och att de antecknar att de vet om att det är ett testamente de skriver under.

Jag rekommenderar er således att skriva ett nytt testamente utifrån dessa formkrav och riva det gamla testamentet för att vara säkra på att det inte kan klandras.

Vänliga hälsningar

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”