"[I]mmeriatal [sic] lagstiftning"

FRÅGA
I licensvillkor för Windows 10 talas i en avdelning om "immeriatal lagstiftning". Jag hittar inte någon förklaring till detta någonstans. Har ni en förklaring?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, inte om det står "immeriatal lagstiftning". Det finns inget sådant juridiskt begrepp, så det rör sig antagligen om en felskrivning. I den version av licensvillkoren jag har framför mig nämns inte "immeriatal lagstiftning" utan "immaterialrättsliga lagar" samt "immateriella rättigheter". Med det avses lagar på diverse olika immaterialrättsliga områden såsom upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt, patenträtt mfl. samt de rättigheter som följer därav.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (714)
2020-08-11 Patronymikont dubbelt efternamn
2020-07-30 Felbetalning och polisanmälan
2020-07-30 Kan en privatperson föreslå en lagändring?
2020-07-28 Var hittar man rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen?

Alla besvarade frågor (82781)