Immaterialrättsligt skydd till design

2016-12-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag ska efter egen design trycka tröjor i en liten upplaga, sälja mer eller mindre till självkostnadspris. Trycket är teckningar jag gjort utifrån scener och karaktärer ur den norska TV-serien SKAM. Får mitt tryck egen verkstatus i och med att jag ritat och designat trycket själv, eller gäller annan upphovsrättslag? Tacksam för svar!Med vänlig hälsning,Ottie Marusarz
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kommer att besvaras utifrån ett upphovsrättsligt samt mönsterrättsligt perspektiv.

Upphovsrätt
Upphovsrätt tillkommer den som skapat ett literärt eller konstnärligt verk. Det framkommer av upphovsrättslagen 1 § (här). Lagen är därmed tillämplig på teckningarna. För att få upphovsrättsligt skydd krävs det att verket har verkshöjd, d.v.s. att det har uppnått viss grad av självständighet och originalitet. I bedömningen jämförs skillnaden mellan allt som tidigare skapats samt skillnaden till allt som kan tänkas skapas. Teoretiskt sett kan ett verk vara identiskt med ett skyddat verk utan att göra intrång om likheten bevisligen skett utan utnyttjande av det skyddade verket.

Då jag inte har tillgång till dina teckningar kan jag inte göra en närmare bedömning än så. Då du förmodligen inte har kopierat tidigare teckningar rakt av har ditt verk med största sannolikhet uppnått verkshöjd och därmed fått upphovsrättsligt skydd. Skydd behöver inte sökas utan uppkommer i och med skapandet.

Mönsterrätt
Den som har skapat ett mönster kan genom registrering få mönsterrätt. Det framkommer av mönsterskyddslagen (MSL) 1 a§ (här). Förutsättningarna för beviljat skydd är att mönstret ska vara nytt och särpräglat. Det framkommer av MSL 2 § (här).

Nyhet - MSL 2 § 2 st (här)
Ett mönster är nytt om inget identiskt mönster gjorts allmänt tillgängligt före ansökningsdagen. Mönster ska anses som identiska om skillnaderna endast är oväsentliga. Med "allmänt tillgängligt" menas att mönstret har offentliggjorts genom ett registreringsförfarande eller på annat sätt blivit känt. Det framkommer av MSL 3 § (här).

Då jag inte har tillgång till något bedömningsunderlag kan jag inte ge dig ett närmare svar i denna del. Sannolikheten är dock stor att dina teckningar uppfyller nyhetskravet.

Särprägel - MSL 2 § 3 st (här)
Ett mönster har särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före ansökningsdagen. Med "kunnig användare" avses en särskilt uppmärksam användare som inte är expert på området. Personen ska ligga någonstans mellan en vanlig konsument och en expert på området. Hen är till exempel inte designer men har besökt flera butiker och sökt information på internet.

Vid bedömningen av om mönstret har särprägel ska variationsutrymmet som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret beaktas. Bedömningen skiljer sig mellan olika branscher beroende på hur stor mönstertätheten är. Ju större tätheten är (och mindre variationsutrymme), desto lägre krav kan ställas på särprägeln. Ju lägre tätheten är (och större variationsutrymme), desto högre krav kan ställas på särprägeln. Kläder anses ha litet variationsutrymme och lägre krav ställs därmed på mönstrets särprägel.

Har dina teckningar originalitet är det högst troligt att den "kunniga användaren" skulle anse att designen uppnått särprägel. Frågan skulle bli mer komplicerad om fallet t.ex. gällde skydd till designen av knappar på tröjan.

Då jag inte har tillgång till teckningarna kan jag inte göra en närmare bedömning i denna del. Jag rekommenderar dig att ansöka om mönsterskydd hos patent- och registreringsverket.

__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänliga hälsningar,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (909)
2020-11-22 Vilka krav gäller för patent?
2020-11-21 De ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten
2020-11-19 Behöver man göra någonting för att få upphovsrätt till sina verk?
2020-11-18 Hur uppnås upphovsrättsligt skydd för en dagbok?

Alla besvarade frågor (86539)