FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo21/01/2019

Ifall sambo avlider har den efterlevande rätt till egendom motsvarande 2 prisbasbelopp

Min mor har blivit ensam efter ett 58-årigt samboförhållande. Hon har två barn från tidigare förhållande, jag och min bror. Tillsammans har min mor och hennes sambo en gemensam son. De bodde i ett hus som de köpte 1973. Sambos har de varit i 58 år. Taxeringsvärdet är 116000, bohaget 3000 i bouppteckningen. Utöver samboegendom finns kontanter och reverser 670000 efter avräkning av skulder, samt div. fordon och lite tomtmark. Det jag undrar är om det är riktigt att min mor blev tilldelad 1/2 av sin bostad och bröstarvingen, min halvbror 1/2? Jag tänker på lilla basbeloppsregeln för 2017 som är 44.800 * 2= 89.600 kronor. 50% av 116000+3000 = 59.500 Borde min mor fått en högre procentdel av sitt hem via basbeloppsregeln? Tänker jag rätt eller fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter som att du har uppfattat det hela korrekt! Enligt sambolagen är det endast den efterlevande sambon som har rätt att kräva en bodelning, d.v.s. din mor (18 § sambolagen). Ifall din mor krävde en bodelning är det sedan endast s.k. samboegendom som ska ingå vid en bodelning (8 § sambolagen). Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats av antingen båda eller någon av samborna för gemensam användning (3 § sambolagen). Precis som du gjort i din uträkning är det alltså endast huset och bohaget som ska vara med i en bodelning. Sedan finns ju då ett skydd för den efterlevande sambon, den s.k. lilla basbeloppsregeln. Denna skyddsregel innebär att den efterlevande sambon alltid har rätt att få ut samboegendom som motsvarar två prisbasbelopp, i den mån egendomen räcker till (18 § sambolagen). Ifall din mor inte fick ut egendom till åtminstone ett värde motsvarande 89 600 kr hade hon alltså rätt att få ut mer.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare