Ideell förening och avdrag för lönekostnad

FRÅGA
Vi bedriver ideell förening med förskola. Föreningen är begränsat skattskyldig och skattar inte för inkomster som gåvor etc. Förskolan deklareras dock som en rörelse som föreningen bedriver och är alltså skattskyldig (ej moms). Nu är min fråga: Om vi anställer en person som ungdomspastor, som alltså inte är verksam i förskolan, kan vi då dra lönekostnaden på förskolan, så att vi slipper skatta för eventuell vinst som annars skulle uppstå på förskolan? Eller måste man först skatta av vinsten innan man får använda nettot till att betala pastorn? Om vi först måste skatta av vinsten, finns det någon annan väg att gå för att kunna använda förskolans brutto till att betala pastorn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt bedriver ni en ideell förening som enbart är skattskyldig för den näringsverksamhet som förskolan (då den klassas som rörelse) anses bedriva (7 kap. 3 § respektive 13 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). Utgifter för att bibehålla inkomster i denna skattepliktiga näringsverksamhet får därmed dras av enligt 16 kap. 1 § IL. Exempel på sådana kostnader är lönekostnader. Anställdas lön får således dras av som en kostnad i verksamheten. Dock är föreningen samtidigt skyldig att betala arbetsgivaravgifter för sina anställda. Dessa är normalt också avdragsgilla. Detta förutsätter att kostnaden är hänförlig till verksamheten, vilket inte verkar vara fallet här då pastorn inte är verksam i förskolan. Pastorns lönekostnad kan därför inte dras av. För att det ska vara möjligt måste pastorn således vara verksam i förskoleverksamheten.

Hoppas du känner att du fått svar på dina fråga, tveka annars inte att skicka in en ny.

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Företagsbeskattning (21)
2020-10-26 Ska jag betala preliminärskatt?
2019-08-23 Överlåtelse till överpris
2019-07-18 Finns det några problem med att min väns aktiebolag lånar ut firmabilen till mig?
2019-05-31 Skattemässigt restvärde

Alla besvarade frågor (86900)