Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor

Vilket ansvar har jag om en olycka inträffar när jag anlitar en hantverkare som inte har en registrerad firma. Hantverkaren arbetar självständigt utan inblandning från mig, dvs. han bestämmer själv hur och när arbetet ska utföras. Arbetet gäller en översyn av ett uthus till en sommarstuga. (Skatterättsligt vet jag vad som gäller,)

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över vem som bär ansvar vid en eventuell olycka då hantverkaren som du anlitat inte har en registrerad firma. I vanliga fall hade man tillämpat konsumenttjänstlagen (KtjL), men denna lag är främst tillämplig om hantverkaren bedriver näringsverksamhet. Dock har det via rättspraxis accepterats att man analogt kan tillämpa KtjL även då "näringsidkaren" inte utför ett uppdrag som inte har samband den egna näringsverksamheten, så som stadgas i 1 a § tredje stycket KtjL. Man kan även använda sig av rörelsekriterierna i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen i bedömningen om hantverkaren ska anses vara en näringsidkare.

Det finns alltså grund för att kunna tillämpa konsumenttjänstlagen i detta fall. Då gäller det att hantverkaren ska ta hänsyn till de bestämmelserna som stadgas i konsumenttjänstlagen, särskilt de inledande bestämmelserna som behandlar utförande, säkerhet och skyldigheten att avråda (4, 5 samt 6 § KtjL). Här kan du alltså ha ett visst ansvar för en uppkommen olycka i de fall då hantverkaren avråder dig från att låta honom utföra tjänsten (6 § första stycket KtjL).

Sammanfattning

Det finns alltså grund för att analogt tillämpa konsumenttjänstlagen i detta fall. Det betyder att hantverkaren i stora drag kan komma att ha samma ansvar som en vanlig näringsidkare. Dock är det alltid bättre att upprätta ett avtal som tydligare stadgar vad som just gäller i det fall då en olycka uppkommer, vem som ansvarar för denna samt andra omständigheter som bör regleras.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo