Icke godtagande av testamente

2016-06-16 i Testamente
FRÅGA
Vad händer om man inte godtar ett testamente med att besvara utskicket varken med att skriva under eller lösa ut utskicket på posten.
SVAR

Hej!

Alla arvingar har rätt att bli delgivna testamente, detta enligt 14 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB), som du hittar här. Om du väljer att inte godta ett testamente som du blivit delgiven, innebär detta att du bibehåller rätten att klandra testamentet. Om du vill klandra testamentet skall en sådan klandertalan föras senast 6 månader från den dag då du blev delgiven testamentet. Om testamentet inte klandras inom den föreskrivna tiden på 6 månader, vinner testamentet automatiskt laga kraft, se härom 14 kap. 5 § ÄB som du hittar här.

Sammanfattningsvis, genom att inte godta testamentet bibehåller du rätten att klandra testamentet i 6 månader, det är fördelaktigt om du skulle anse att testamentet är ogiltigt på någon grund. Försittes dock denna tid är rätten att föra talan förlorad, och testamentet vinner då laga kraft.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88294)