Icke godtagande av testamente

Vad händer om man inte godtar ett testamente med att besvara utskicket varken med att skriva under eller lösa ut utskicket på posten.

Lawline svarar

Hej!

Alla arvingar har rätt att bli delgivna testamente, detta enligt 14 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB), som du hittar här. Om du väljer att inte godta ett testamente som du blivit delgiven, innebär detta att du bibehåller rätten att klandra testamentet. Om du vill klandra testamentet skall en sådan klandertalan föras senast 6 månader från den dag då du blev delgiven testamentet. Om testamentet inte klandras inom den föreskrivna tiden på 6 månader, vinner testamentet automatiskt laga kraft, se härom 14 kap. 5 § ÄB som du hittar här.

Sammanfattningsvis, genom att inte godta testamentet bibehåller du rätten att klandra testamentet i 6 månader, det är fördelaktigt om du skulle anse att testamentet är ogiltigt på någon grund. Försittes dock denna tid är rätten att föra talan förlorad, och testamentet vinner då laga kraft.

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning