I vilket land polisanmäler man?

FRÅGA
Hej!En svensk flicka på 9 år blir våldtagen två gånger av en pojke på 14 år. Första gången i Belgien och andra gången (några månader senare) i Sverige. Pojken är svensk medborgare men bosatt i Belgien sedan många år. Flickan är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Var gör man polisanmälan, Sverige, Belgien eller i båda länderna?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Detta gäller en pojke på 14 år, han är därmed inte straffmyndig och kommer inte kunna dömas i domstol. Ni kan anmäla men socialtjänsten kommer få avgöra vilka åtgärdet som ska tas. Detta är även en fråga om jurisdiktion. Vilket land har rätten att ställa pojken inför rätta? I vilket land polisanmäler man? Om du blir utsatt för ett brott utomlands medan man är där bör man anmäla det på plats. Det verkar inte vara aktuellt.

För att svensk domstol ska vara behörig att döma kollar man i 2 kap brottsbalken. Först konstaterar man vilket brott som är aktuellt, här våldtäkt mot barn då flickan endast var 9 år. Sedan ska personen ha anknytning till Sverige till exempel genom medborgarskap eller hemvist här. Pojken har medborgarskap i Sverige och uppfyller då anknytningskravet. Sedan finns det normalt ett krav på dubbel straffbarhet. Det betyder att agerandet (brottet) måste vara kriminaliserat på platsen där det begås för att svensk domstol ska få jurisdiktion. Den svenska domstolen får normalt inte heller döma ut ett högre straff än det strängaste straffet på gärningsorten. Om det högsta straffet för våldtäkt i Belgien till exempel är 5 år så kan den svenska domstolen inte döma ut det högsta straffet som man egentligen kan i de svåraste fallen (6 år). Det finns även undantag från denna bestämmelse för mer förkastliga brott såsom våldtäkt mot barn vilket det är fråga om i detta fallet, det skulle därför inte bli någon begränsning i straffskalan eller spela någon roll om det var kriminaliserat på gärningsorten. Ni kan alltså polisanmäla i Sverige men det blir ingen rättegång eller dom i domstolen utan någon annan slags följd.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå A8 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-28 16:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (242)
2019-08-15 Sexuellt ofredande av trettonåring
2019-08-05 ​Olagligt att köpa sex men inte att ta betalt för sex
2019-07-31 Kan man anmäla ett sexualbrott som man utsattes för som barn?
2019-07-30 Sexuellt ofredande 6 kap 10 § BrB

Alla besvarade frågor (72110)