I vilket land betalar man skatt vid flytt utomlands?

FRÅGA
Om jag vid ålderspension beslutar bosätta mig på Malta - var betalar jag skatt då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ska man betala skatt i Sverige?
Vem som ska betala skatt i Sverige framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen. Den som är bosatt i Sverige är skattskyldig i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige är skattskyldig i Sverige och den som har väsentlig anknytning till Sverige är skattskyldig i Sverige. Om du flyttar och bosätter dig på Malta finns det därför vissa faktorer som kan göra att du fortfarande kommer att vara skattskyldig i Sverige.

De grunder som eventuellt kan göra att du fortfarande kommer vara skattskyldig i Sverige efter flytten är då alltså om du anses ”stadigvarande vistas” i Sverige eller har ”väsentlig anknytning” till Sverige. Därför kommer jag i mitt svar att redogöra för vad dessa grunder innebär.

Stadigvarande vistas
Om en person vistas i Sverige tillräckligt många dagar i en följd kan detta innebära att personen blir skattskyldig i Sverige. Av praxis har framkommit att stadigvarande vistelse kräver en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer i Sverige. I vissa fall kan kontinuerliga besök i Sverige också räknas in i denna sexmånadersperiod, men det har då ofta varit i fall där personen veckopendlat till Sverige. Detta kan alltså vara bra att veta om ifall du tänkt komma tillbaka och besöka Sverige över en längre period - att det kan leda till att du blir skattskyldig här i Sverige igen.

Väsentlig anknytning
Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här kommer även efter en flytt utomlands att vara skattskyldig i Sverige. I bedömningen för om en person har väsentlig anknytning till Sverige är det flera olika omständigheter/bedömningspunkter som ska beaktas, dessa punkter anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen. Eftersom jag inte vet någonting om dig och din situation kan jag inte göra en bedömning för om du kommer anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter din flytt, men jag kan åtminstone redogöra för några av de bedömningspunkter som vanligen spelar roll i bedömningen, så får du se om någon av punkterna passar in på din situation. ”Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort” är en punkt i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen. Denna punkt innebär att det spelar roll om du kommer ha ett fast boende på Malta eller om du kommer ”flacka runt” och bo på olika ställen, alternativt om du tänkt bo hos en släkting t.ex. Har du ett fast boende tyder det på att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. ”Om han vistas utomlands av hälsoskäl” är en annan punkt som spelar roll i bedömningen. Om hälsoskäl är anledningen till att du flyttar utomlands kan det innebära att du blir skattskyldig i Sverige. En annan viktig punkt är om du kommer ha kvar din bostad i Sverige efter flytten, eller om du kanske har kvar ett fritidshus i Sverige. Äger man en bostad i Sverige är det är tungt vägande omständighet i bedömningen för om du har väsentlig anknytning. Punkten ”Om han har sin familj här” syftar till om man har make/maka kvar i Sverige eller om man har minderåriga barn som bor kvar i Sverige. En annan punkt som väger tungt är om du efter flytten fortsätter att bedriva näringsverksamhet här i Sverige eller om du innehar stora andelar i ett bolag här i Sverige.

Som sagt finns det fler punkter än de jag nämnt, men det är de ovan som jag bedömer som viktigast att ha koll på. Om du uppfyller flera av dessa punkter är chansen stor att du kommer få betala skatt i Sverige även efter flytten till Malta. Men uppfyller du ingen eller bara en enstaka, mindre viktig, punkt kommer du istället att få betala skatt på Malta.

I ditt fall
De första fem åren som du bor utomlands är det du som har bevisbördan för att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Vid flytten kommer du alltså att få visa Skatteverket på varför du inte har väsentlig anknytning och därför inte längre ska betala skatt i Sverige. Efter dessa fem år går bevisbördan istället över på Skatteverket. Vill man vara extra säker kan man som skattskyldig begära ett förhandsbesked av Skatterättsnämnden och på så sätt få veta hur en situation kommer att bedömas skatterättsligt. Det tillkommer dock en avgift på lägst 1 000 kr om man begär ett sådant förhandsbesked. Mer information om förhandsbesked hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (295)
2021-08-03 Måste jag betala skatt i Sverige om jag flyttar till USA?
2021-07-31 Hur beskattas utbetalningar från en amerikans trust (Revocable trust) hos en förmånstagare i Sverige?
2021-07-30 Skatt på arv från Danmark
2021-07-28 Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?

Alla besvarade frågor (94634)