FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/09/2022

I vilken utsträckning ska personliga föremål ingå i en bodelning?

Vad skall räknas in i lösöre vid bouppteckning? Det som finns löst i alla rum? Hans guldklocka? Ärvda guldklockor? Änkans guldhalsband som fåtts av maken, örhänge som köpts för egna pengar? Verktyg? Symaskiner? Maskiner? Bilen? Trädgårdsskötsel och maskiner?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att personen i fråga är gift, att inget testamente eller äktenskapsförord har upprättats, och att lösören inte har ärvts med villkor. Vidare antar jag att makarna i fråga är medelklass och att de lever ett helt normalt liv utan några större förmögenheter.  

Vilken lag är tillämplig? 

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar vad som ska ingå i en bouppteckning. 

Vad ingår i en bouppteckning? 

Makars egendom ingår i giftorättsgodset (7:1 ÄktB). I bodelningen, dvs. bouppteckningen, ska som huvudregel allt giftorättsgods ingå (10:1 ÄktB). Dock får varje make från bodelningen undanta kläder och andra personliga föremål som en make uteslutande använder till sitt eget personliga bruk, liksom personliga presenter (10:2 ÄktB). 

Rätten att undanta egendom gäller dock endast i skälig omfattning (10:2 ÄktB), vilket betyder att man måste ta hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden. Undantagsrätten bör därför sträcka sig längre, om makarna lever under mycket goda ekonomiska förhållanden. Med uteslutande till personligt bruk gäller att även ringar och andra smycken till skäligt värde får undantas från bodelningen (Familjerättskommittéen i SOU 1964:35 s. 255), dock inte saker som en symaskin, därför att den inte bör kunna likställas med ett personligt föremål om inte symaskinen var en present som gavs som exempelvis en jubileumsgåva. Å andra sidan gäller att egendom som exempelvis har köpts i investeringssyfte, t.ex. väldigt dyra klockor, smycken eller dyra hobbyföremål, lär ingå i bodelningen. Saker som bör kunna undantas från bodelningen är glasögon, läroböcker, armbandsur och rakapparater.

Lär lösören som du frågade om ingå i en bodelning? 

Guldklockan och även ärvda guldklockor bör som regel inte ingå i bodelningen, om det inte är så att dessa är väldigt dyra jämfört med ett rimligt genomsnitt för likadana klockor som inte är dyra märkesklockor. Annars bör klockorna ingå. Detsamma gäller med guldhalsbandet och örhängen, det vill säga de bör inte ingå, om de inte är väldigt dyra, trots att de är köpta för egna pengar eller är presenter från en make. Symaskiner, verktyg, maskiner såsom tvättmaskin och dylikt, trädgårdsskötsel och även bilar bör dock ingå i bodelningen. Anledningen är att dyra saker ska delas och att vissa av sakerna inte är lika personliga föremål som andra, t.ex. kläder och parfym. 

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis gäller all egendom i princip är giftorättsgods, om egendom inte uttryckligen undantas. Allt giftorättsgods ska därefter delas, bortsett från föremål som uteslutande används till personligt bruk. Detta gäller endast i den mån en sak inte är alltför dyr, för då ska även personligt lösöre ingå i bodelningen. Vad gäller klockorna, guldhalsbandet och örhängen bör dessa dock inte ingå i bodelningen, om inte dessa är väldigt dyra. Resten av sakerna bör ingå i bodelningen, därför att sakerna inte kan likställas med personliga föremål som rakapparat, glasögon och böcker. Min rekommendation är därför att ta hjälp av en familjerättsjurist för att vara säker på att allt går rätt till.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”