I vilken ordning ska dödsboets skulder betalas?

FRÅGA
Hej!Jag har precis fått tillbaka bouppteckningen från skatteverket. Vad gör jag nu? Det finns massor med skulder och pengarna på pappas kontor räcker inte ens till en bråkdel av skulderna. Vad ska jag göra, dela ut lite av det som finns kvar till småskulderna .. vad gör jag sen med resten av hans skulder? vet inte hur jag ska göra för man är rädd att göra fel
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad du ska göra med din pappas dödsbo när skulderna överstiger tillgångarna i boet.

Du som arvinge till din pappa tar inte över hans skulder nu när han gått bort. Den del av skulderna som inte kan betalas skrivs istället av. Det finns inga lagregler som bestämmer i vilken ordning skulderna ska betalas. Begravningskostnader och bouppteckningskostnader brukar enligt Konsumentverket ha företräde framför andra fordringar. Detta har samband med konkursreglerna. Om dödsboet skulle behöva sättas i konkurs har nämligen boupptecknings- och begravningskostnader företräde framför andra skulder. Detsamma gäller skulder som fordringsägaren har med en säkerhet i egendom, exempelvis ett huslån med pantbrev eller liknande.

Om det finns några medel kvar i boet efter att boupptecknings- och begravningskostnaderna täcks ska de fördelas jämt mellan resterande fordringsägare. Utgångspunkten för dessa skulder är att fordringsägarna får betalt i proportion mot sin fordran. Detta kan illustreras med följande exempel:

Låt säga att din pappas dödsbo har fyra fordringsägare (FÄ). Summan av skulderna är 250 000 kr. FÄ 1 har en fordran på 100 000 kr (40 %), FÄ 2 har en fordran på 50 000 kr (20 %), FÄ 3 har en fordran på 75 000 kr (30 %) och FÄ 4 har en fordran på 25 000 kr (10 %). I boet finns, efter att boupptecknings- och begravningskostnader täckts, 5 000 kr. FÄ 1 har då rätt till 2 000 kr, FÄ 2 har rätt till 1 000 kr, FÄ 3 ska få 1 500 kr och FÄ 4 får 250 kr.

Du bör dock behöva börja med att höra av dig till fordringsägarna och begära uppskov med betalningen. Inga skulder får nämligen betalas inom en månad efter att bouppteckningen förrättats, om de inte är säkert att det finns medel att betala alla skulder med (Ärvdabalken 21:1).

Sammanfattningsvis så finns det inga lagregler som bestämmer i vilken ordning din pappas skulder ska betalas. Enligt ledning från konkursrätten så brukar boupptecknings- och begravningskostnader få gå före allmänna skulder. Detta gäller även skulder med säkerhet som kan tas ut för att täcka skulden. Därefter brukar utgångspunkten vara att fordringsägarna har rätt att få betalt i proportion till hur stora deras fordringar är, enligt mitt exempel ovan. Observera dock att inga skulder får betalas förrän en månad efter bouppteckningsförrättningen, och att du därför kan behöva begära uppskov med betalningen.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll