I vilken omfattning får man vistas i Sverige utan svenskt medborgarskap?

Hej! Tack Hanna folkunger för svaret. Jag har bara en fundering till, jag undrar om jag köper huset åt min bror på ett giltigt fullmakt då har han rätt flytta eller/ besöka Sverige någon gång under året och semestra eller liknande själv eller med sin familj?? Med vänliga hälsningar Harby Bakou

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga utgår jag från att din bror inte har ett svenskt medborgarskap.

Rätt att besöka Sverige utan ett svenskt medborgarskap

Enligt Migrationsverket får en person utan svenskt medborgarskap vistas i Sverige i max 90 dagar, därefter måste personen ansöka om uppehållstillstånd. Det finns då två olika uppehållstillstånd att ansöka om, det rekommenderas inte att ansöka om båda samtidigt.  

För rätt att endast besöka släkt, vänner etc. i Sverige kan ett uppehållstillstånd ansökas om där personen får rätt att stanna i Sverige i ytterligare 3 månader. Med detta uppehållstillstånd får personen inte rätt att arbeta i Sverige, eller att bosätta sig, alltså folkbokföra sig i Sverige. 

Om personen i fråga vill bosätta sig och ha möjlighet att arbeta i Sverige, alltså flytta till Sverige, bör ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ansökas om. Detta sker genom Migrationsverket och en ansökan om ett permanent uppehållstillstånd kan senare då göras. 


Möjlighet att ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd för rätt att bosätta sig och arbeta

Till att börja med kan konstateras att reglerna avseende anhörighetsinvandring inte blir aktuellt för dig och din bror eftersom din bror inte räknas in i den anhörigkrets som anhörighetsinvandringen gäller. Alltså det faktum att du bor i Sverige, kommer sannolikt inte hjälpa dig bror att få uppehållstillstånd. 

Olika skäl kan finnas till att ansöka om uppehållstillstånd, dessa olika anledningar medför olika ställda krav för att erhålla ett uppehållstillstånd. Om din bror exempelvis vill flytta till Sverige och arbeta krävs för uppehållstillstånd att han har en anställning i Sverige. Det krävs vidare att anställningen ger en sådan lön som en person kan livnära sig själv och sin familj på under de första 2 åren bosatt i Sverige. 


Möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd

 När en person har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år har personen möjlighet att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. En ansökan görs då via Migrationsverket.  

För att få permanent uppehållstillstånd krävs att du

  • uppfyller kraven för fortsatt uppehållstillstånd
  • har bott en viss tid med uppehållstillstånd i Sverige
  • kan försörja dig själv
  • lever ett skötsamt liv


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fin sommar!


Hanna FolkungerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”