I vilka situationer kan jag varumärkesskydda ett nytt varumärke som liknar ett varumärke som redan är skyddat?

2018-11-04 i Immaterialrätt
FRÅGA
Ponera att jag lyckats varumärkesskydda ordet "Helgongloria", kan någon annan varumärkesskydda "Helgongloria Båtmotor" eller "Helgongloria (bok)förlag"?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis används varumärkeslagen (2010:1877) (VmL) på situationer som rör varumärken.

Som du uttryckligt redan begränsat din fråga förutsätts att Helgongloria antingen via registrering hos Patent- och registreringsverket eller via inarbetning redan är ett varumärke. Således redogör jag inte om vad som t.ex. ska ingå vid en registreringansökan och vad Patent- och registreringsverket har att bedöma, vad som ska vara med i en varumärkesansökan och vilka länder varumärkesinnehavaren vill ha skydd (allt detta förutsätts lika och det förutsätts att Helgongloria är möjlig att registrera dvs att inga hinder föreligger).

Skulle alltså någon/flera andra ansöka om att varumärkesskydda både Helgongloria båtmotor och Helgongloria (bok)förlag så måste bedömningen göras mot tidigare registrerade märken (dvs här märker man att Helgongloria finns). Det man då kollar på är om de nya varumärkena har särskiljningsförmåga och hur förväxlingsrisken ser ut (1:10 VmL, 2:5 VmL).

I denna bedömning är huvudregeln att två varumärken är förväxlingsbara om de är så lika varandra att de kan förväxlas och de dessutom kännetecknar varor av samma eller liknande slag. Ponera att Helgongloria i vårt exempel skulle textas stilistiskt på ett likadant sätt eller med t.ex. med en gloria vid texten på samtliga varumärken (dvs Helgongloria, Helgongloria båtmotor och Helgongloria förlag) som är så lika varandra att de kan förväxlas. Detta skulle indikera att de är för lika.

Gällande varumärken så registrerar man en varuklass kopplat till varumärket. Utan att gå in närmre på de olika klasserna så om dessa varumärken är registrerade i samma varuklass så skulle bedömningen sammantaget kunna innebära att de senare varumärkena inte skulle tillåtas pga bristande särskiljningsförmåga och därmed en förväxlingsrisk. I dessa fall görs förväxlingsbedömningen utifrån dels produktregeln (dvs desto mer lik glorian är märkena emellan desto mindre behöver varuslagslikheten vara och vice versa; dvs likheten mellan varorna – här fråga om någonting, båtmotorer samt böcker), dels utifrån genomsnittskonsument av den aktuella typen av vara. (Jag utvecklar inte detta desto mer utan lämnar det därhän). Om varumärkena istället är registrerade i tre olika klasser så är huvudregeln att förväxlingsrisk INTE föreligger dvs det går att registrera samtliga tre varumärken.

MEN såklart finns det ju en undantagsregel! Den gäller för kända varumärken och innebär ett mer långtgående skydd.
1) Varumärken utan varuslagslikhet (olika varumärkesklasser) är skyddade om det nyare varumärket på något sätt får en otillbörlig fördel framför det äldre etablerade märket eller om det nya varumärket är till skada för det äldre etablerade märket (detta skydd gäller i samtliga situationer).
I vårt exempel skulle alltså Helgongloria bli skyddat (oberoende av ovan nämnda förväxlingsrisk och särskiljningsförmåga) om något av de nyare märkena Helgongloria båtmotor eller Helgongloria förlag är i en annan varuklass och om de skulle dra en otillbörlig fördel av Helgongloria (som då också skulle måsta anses vara etablerat/vara välrenommerad).
2) Varumärken med varuslagslikhet (dvs i samma varumärkesklass) är bara skyddade om de är kända (här är alltså skyddet för kända/välrenommerade varumärken mer långtgående) även om varumärkena är av samma eller liknande slag. Dock förutsätter det att de nyare varumärkena Helgongloria båtmotor eller Helgongloria förlag alltså är i samma varuklass och antingen får en otillbörlig fördel av det redan etablerade Helgongloria ELLER på något sätt skadar det redan etablerade Helgongloria. Ett slags anseendeskydd helt enkelt!

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (700)
2019-04-18 Får jag trycka och ge ut en almanacka med mina egna naturbilder?
2019-04-16 Har jag rätt att tatuera in motiv av bilder jag funnit på internet utan att be om tillåtelse av upphovsmannen?
2019-04-15 Vad innebär upphovsrätten för mig som låtskrivare?
2019-04-12 Privat bruk av upphovsrättsliga verk

Alla besvarade frågor (67977)