I vilka situationer aktualiseras ansvar för tjänstefel för myndighetspersonal med mera?

2021-07-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, varför ställs aldrig personer som begår till synes grova brott till svars för detta. Jag tänker tex en person dom jobbar på Sos alarm och när folk som ör mycket svårt sjuka ringet akutv, begär akut hjälp men mekas detta. Sedan kort därefter hittas personen död i bostaden. Det finns öven många fall dör svårts sjuka uppsökt akut sjukvård nekat hjälp, skicks hem och kort därefter avlidit i hemmet för att de nekats vård. Min fråga är varför ställs inte personal på Sos larm, läkare etc. till svars och åtalad då det är uppenbart att deras agerande orsakats andra människor död,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättsliga utgångspunkter

Vid besvarandet av din fråga utgår jag ifrån att personen som eventuellt ska ställas till ansvar är myndighetspersonal, d.v.s jobbar offentligt/statligt på något sätt. Ett exempel är en polisman eller en brandman. I förevarande fall är SOS Alarm till hälften ägt av staten och till hälften ägt av SKL (Stockholms Kommuner och Landsting), därmed kan vi betrakta eventuella larmare som myndighetspersonal. Det brottet som därmed hade kunnat bli aktuellt är tjänstefel enligt 20 kap 1 § BrB. Bestämmelsen lyder såhär:

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Det finns två saker som man bör tänka på.

1. Man kan aldrig väcka åtal mot en kommun, utan brott i svensk rätt kan endast begås av fysiska personer. I detta fallet måste man peka ut enskilda medarbetare på kommunen.

2. Om du misstänker att ett brott har begåtts (dvs tjänstefel) ska du göra en polisanmälan. Det är då en åklagare som bestämmer om handlingen är brottslig och om det finns tillräcklig bevisning för att väcka allmänt åtal. Det kan även förekomma fall där det skett ett uppenbart misstag som exempelvis en förundersökningsledare/polis upptäcker redan på förundersökningsstadiet till ett brott, ett praktexempel är att samtal till SOS Alarm skett men att medarbetaren tillkallat ambulans/hjälp alldeles för sent. Det krävs däremot uppsåt/oaktsamhet som ovan nämnt, och generellt är kravet ställt ganska högt.

Något annat brottsligt förfarande borde inte kunna bli aktuellt.

Bedömning med hjälp av ett exempel

Sanna A jobbar på SOS Alarm, måndag 20:00 får hon ett paniksamtal av Alex som påtalar att han ser en person som ligger på marken och förblöder. Sanna talar om för honom att han ska behålla lugnet men talar om för honom att hänga kvar i samtalet innan hon kan hjälpa till - istället för att omedelbart fråga efter plats, vad som skett och tillkalla ambulans med mera. Detta är ett uppenbart fall av felaktig myndighetsutövning, oberoende av om personen dör på grund av medarbetarens underlåtenhet eller inte. Man bör emellertid ha i åtanke att det inte är helt säkert att personen ändå skulle överlevt om ambulans tillkallats "i rätt tid", något som också tas i beaktande vid en eventuell bedömning av om det föreligger skäl att väcka åtal för brott.

Jag vill också lägga till en kort anmärkning och säga att personer som begår tjänstefel faktiskt ställs till ansvar för detta, men att det kanske inte sker så "offentligt" att vem som helst upptäcker det.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96515)