I efterhand ändra överenskommet pris

2016-07-27 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag var inne i en jaktbutik och köpte en gevär inklusive kikarsikte och ljuddämpare för 10400 kronor.Som brukligt är vid vapenaffärer skrev vi licens tillsammans och betalning sker när polisen handlagt licensen och godkänt köparen som ägare.I efterhand säger nu butiken att de istället vill ha 12990 betalt. Detta trots att jag som kund kollat med två säljare i butiken om vad som ingick i "paketet" samt att priset stämmer. Detta tog vi också i hand på efter uppgjord affär och att pappren var påskrivna.Hur skall jag som kund förhålla mig till detta? Gäller priset vi initialt kommit överens om eller har de rätt att i efterhand justera?Mvh/Carl
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En viktig princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas, det vill säga att parterna är bundna vid avtalet. Vissa avtal, som vid köp av lös egendom (vapen exempelvis), kan ingås muntligen och är lika giltiga som skriftliga avtal (om än möjligen svårare att bevisa).

Huvudprincipen är alltså att butiken är bundna av det tidigare överenskomna priset. Till detta kommer dock att annat kan ha avtalats som jag nu inte vet om, som sätter nämnda princip ur spel. Exempelvis kan parterna komma överens om att köpet är beroende av en viss händelse, och att priset kan justeras fram till denna händelse (exempelvis fram till dess licens har erhållits). Butiken kanske även har någon form av standardavtal där man gett sig själva rätten att ändra priset vid vissa premisser. För att standardavtal ska vara giltiga krävs dock att kunden blivit uppmärksammad på dessa.

Sammanfattningsvis så är avtal individuella, och jag vet inte alla omständigheter i det aktuella fallet. Om inget annat har avtalats om priset, så kan dock inte butiken i efterhand (och på egen hand) ändra priset, på grund av sin avtalsbundenhet.

Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91127)