Hyresvärds underhållsskyldighet och ansvar för fel

2016-03-10 i Hyresrätt
FRÅGA
Våran hyresvärd vill inte kosta på huset som vi hyran. Varmvattenberedaren är sönder vi kan inte dricka vattnet för det luktar avlopp, vi får hämta vatten varje dag på en bensinstaion toalettstolen är lös, vi sagt till många gånger men det händer inget ,kan man hålla inne på hyran eller vad kan man göra. Mvh Monica
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd regleras i 12 kap. Jordabalken.

Hyresvärden har en underhållsskyldighet som innebär att hyresvärden måste åtgärda brister som uppstår före hyrestidens början och under hyrestiden om inte hyresgästen är ansvarig för bristen. Hyresvärden presumeras bära ansvaret och måste därför bevisa att bristen har orsakats av hyresgästen för att undgå ansvar.

I och med att du redan har meddelat hyresvärden utan att denne har gjort någonting åt bristen har du rätt att själva avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad. Därutöver har du som hyresgäster rätt till skälig nedsättning av hyran under den tiden lägenheten är bristfällig samt rätt till ersättning för skador som uppstått på grund av bristen.

Den mest effektiva lösningen i detta fall bör vara att vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan på din ansökan ålägga hyresvärden att avhjälpa bristen. Hyresnämnden kan förena detta åläggande med vite.

Hyresnämndens hemsida hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/

Att hålla inne hyran är tyvärr inget bra alternativ eftersom detta kan leda till att hyresrätten förverkas och då har hyresvärden rätt till att säga upp hyresavtalet i förtid.

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?