Hyresvärds underhållsskyldighet

Min hyresvärd bekostar endast materialet vid en renovering så jag måste alltså själv bekosta arbetet själv, är det rimligt efter 23 år? Mitt kök är väldigt slitet. Skåpsluckorna som jag lät installera på ena sidan 1995 är slitna (billiga IKEA luckor) men denna gång har jag inte råd att betala någon och jag klarar det inte själv. Fråga 2, har han rätt att kräva hyreshöjning OM han går med på att renovera köket och finns det några riktvärden?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 12 kapitlet 15 Jordabalken (JB) har en hyresvärd underhållsskyldighet för lägenhet som hyrs ut. Skyldigheten innebär att hyresvärden vid tillträdet till lägenheten se till att den är i brukbart skick för avsett ändamål. För bostadslägenheter gäller en standard som bestäms utifrån den allmänna uppfattningen på orten där lägenheten är belägen (se 9 §). Underhållsskyldigheten gäller även under hyresförhållandets gång och hyresvärden är därför skyldig att ombesörja tapetsering, målning och annat sedvanligt slitage med jämna mellanrum. Ett ombesörjande innefattar hela utförandet, inte endast införskaffande av material. Enligt min bedömning är det därför hyresvärden som ska bekosta det arbete som uppkommer till följd av renoveringen i köket. Det handlar om försämringar på grund av normalt bruk och ålder och ingår därmed i hyresvärdens underhållsskyldighet. Du kan även ansöka om ett upprustningsföreläggande enligt 12 kap 18 a § JB hos hyresnämnden ifall köket är så slitet att det inte uppnår den lägsta standard som krävs för tex. matlagning.

Eftersom ditt hyresförhållande löper på obestämd tid, innebär en höjning av hyran en villkorsändring enligt 12 kap 54 § JB. En villkorsändring kan göras, men det krävs att vissa villkor uppfylls och att information om ändringen lämnas till dig genom ett skriftligt meddelande. Meddelandet ska ytterligare innehålla precisa villkor som går att utläsa av 12 kap 54 § a JB för att kunna göras gällande.

Som hyresgäst blir du skyldig att betala den högre hyran om du inte inom en viss i meddelandet angiven tid motsätter dig hyresvärdens begäran. Du antas i annat fall acceptera höjningen av hyran. Ifall du anser hyreshöjningen inte är rimlig kan du även vända dig till hyresnämnden för att få hyrans skälighet bedömd. Det ska framgå av din hyresgästs skriftliga meddelande hur en sådan prövning ska komma till stånd.

Om det skulle uppstå en tvist om hyresbeloppet föreskriver lagen enligt 12 kap 55 § JB att hyra ska utgå med ett skäligt belopp. För att avgöra huruvida beloppet är skäligt eller inte görs en bedömning där man i grova drag jämför hyresnivån för snarlika lägenheter. Om hyran är påtagligt högre än för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga, kan du ha rätt att få hyran fastställd till ett lägre, skäligt belopp.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”