Hyresvärds underhållsskyldighet

Jag har precis flyttat in en hyresrätt med privat ägare. Där har tidigare suttit en kolfilterfläkt i bostaden som byttes ut till en ny kolfilterfläkt när vi flyttade in (där finns inget hål för utsug, så det är endast en sådan typ av fläkt som kan användas där). Detta filter ska enligt reglement (för att garantin ska gälla och för skälig effekt) bytas ut var 4e månad. Kan hyresvärden kräva av oss som hyresgäster att vi ska stå för kostnaden av nya filter, samt installationskostnad var 4e månad? Eller kan vi som hyregäster tvärtom kräva det utav fastighetsägaren/skötaren?

Lawline svarar

Hej!

I Jordabalken 12 kap. 15 § kan man läsa att hyresvärden ska, när det gäller bostäder, ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (med undantag för om annat har avtalats i en förhandlingsklausul). Skyldigheten omfattar dock inte alla typer av underhåll. Frågan är om byte av kolfilter till köksfläkten är en sådan typ av reparation som faller under bestämmelsen. Visserligen är det fastighetsägaren som äger fläkten och har satt in den i lägenheten, vilket talar för att det också är denne som ska stå för underhållet. Jag reagerar på att du säger att byta ska ske för att garantin ska gälla. Detta låter som något som ligger i fastighetsägarens intresse snarare än ditt som hyresgäst, vilket talar för att fastighetsägaren ska stå för bytena. Att det ska ske så ofta som var fjärde månad är också en omständighet som talar för detta eftersom att det antagligen medför ganska stora kostnader. Å andra sidan verkar bytesbehovet också bero på slitaget på fläktfiltret, eftersom det behövs för skälig funktion, vilket talar för att underhållet ligger på hyresgästen.

Det är få liknande fall som har avgjorts i överrätt, varför praxis inte ger någon avgörande vägledning. Det verkar dock, vid en genomgång av olika bostadshyresvärdars villkor, som att det sedvanliga är att hyresgästen står för dessa byten själv. Jag skulle tro att detta räknas som ett sådant löpande underhåll som hyresgästen får stå för, precis som exempelvis byte av glödlampor och liknande.

För att få ytterligare hjälp kan du vända dig till exempelvis Hyregästföreningen, som har bra kunskap om just den här typen av frågor. 

Med vänliga hälsningar,

Miranda LymeusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000