Hyresvärds tillträde till lägenhet samt ev. avdrag på hyra vid renovering

2016-08-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Ska flytta och då vill fastighetsägaren renovera badrummet, och dom vill att jag ska betala hyra för denna tid. Är detta rätt och riktigt? Jag har fått tag på en annan som vill flytta in så fort som mögligt, men under renovering så är inte lägenheten ute på hyres marknaden. Och då tycker jag att det inte borde vara rätt av dom att kräva att jag betalar hyra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hyra och rättigheter samt skyldigheter mellan hyresgäst och hyresvärd regleras i Jordabalkens 12 kap, den s.k. hyreslagen.

Huvudregeln är att hyresgästen i princip har en exklusiv rätt till lägenheten i och med sin nyttjanderätt. Det finns dock situationer då hyresvärden kan ha rätt att få tillträde till lägenheten. Efter tillsägelse minst en månad i förväg får hyresvärden utföra mindre brådskande förbättringsarbeten i lägenheten som inte vållar väsentliga hinder eller men i nyttjanderätten för hyresgästen (12:26 JB). Sådana arbeten får dock inte utan hyresgästens medgivande utföras under den sista månad som hyresförhållandet består.

Om detta trots allt sker så kan hyresgästen ha rätt till nedsättning av hyran, isåfall kan hyresgästen deponera det beloppet som ska dras av på hyran hos länsstyrelsen (12:21 JB). Detta är för att undvika betalningsanmärkning eller att hyresrätten förverkas om det skulle visa sig vara så att du egentligen inte haft rätt till nedsättning av hyran. Du betalar alltså in hyran eller del av hyran till länsstyrelsen istället för hyresvärden. För att göra det måste du först ansöka om deponering hos länsstyrelsen. Hyresvärden får sedan ansöka om fastställelsetalan för att kunna få ut pengarna (såvida ni ej gör en skriftlig överenskommelse), vid en fastställelsetalan så prövas din rätt att få hyran reducerad. Har du haft rätt till reduktion eller ansöker inte hyresvärden om fastställesetalan inom 3 månader så har du då rätt att hämta tillbaka pengarna från länsstyrelsen.

Hur mycket som kan tänkas vara rimligt att dra av från hyran är naturligtvis en bedömningsfråga, men om renoveringen gör det omöjligt för dig att vistas i lägenheten så kan det vara så att du kan ha rätt att få hela hyran avdragen.

Det bästa du kan göra är naturligtvis först att försöka prata med din hyresvärd, men om hyresvärden ej vill lyssna så finns möjligheten att deponera hyran.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?