Hyresvärds skyldighet att tillhandahålla annat boende vid renovering

Hyresvärd måste renovera i fastighet kök, badrum samt ventilation på grund av försummelse enligt uttalande. Nuvarande hyresgäster har hyressänkning som kompensation, men måste renoveras nu.

Vad har jag som hyresvärd för skyldighet att tillhandahålla annat boende / fungerande kök och badrum under renoveringstiden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uthyrning av bostäder regleras i förutom i det hyresavtal som finns mellan hyresgäst och hyresvärd i den s.k. hyreslagen, 12 kap. jordabalken (JB).

Det finns inga uttryckliga regler i hyreslagen om att fastighetsägare måste tillhandahålla annat boende för sina hyresgäster när det pågår en renovering. Däremot har hyresgästen andra rättigheter i det förhållande som du beskriver i din fråga.

Som hyresvärd bör du känna till hyresgästinflytandet som regleras i 12 kap. 18 d-h § JB. Förbättringsarbeten som inte obetydligt har en påverkan på bostadslägenhetens bruksvärde måste ha godkänts av de berörda bostadshyresgästerna eller fått tillstånd från hyresnämnden för att vara tillåtna. Om hyresvärden vill utföra sådana åtgärder som avses i 18 d §, skall han eller hon skriftligen meddela de berörda bostadshyresgästerna detta. Om en berörd bostadshyresgäst inte godkänner åtgärden, får hyresvärden ansöka hos hyresnämnden om tillstånd att utföra åtgärden. Ansökan får göras tidigast två månader efter det att meddelandet lämnats till hyresgästen.

I 12 kap. 55 e § regleras dessutom skyldigheten för en hyresvärd att återbetala oskäligt hög hyra till hyresgästen. I paragrafens andra stycke anges att hyresvärden ska betala tillbaka vad han eller hon tagit emot utöver skäligt belopp till hyresgästen. Ett sådant beslut tas av hyresnämnden på ansökan av hyresgästen.

Utan att veta mer precist vilka renoveringar som behöver göras, vilken sänkning av bruksvärdet som dessa innebär eller hur stor hyressänkningen är kan jag inte uttala mig vidare.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Ställ gärna fler om du har fler funderingar eller kontakta oss på info@lawline.se.

Ludvig MontanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”