Hyresvärds skyldighet att åtgärda skada

2021-03-29 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej, (Gällande Hyresrätt)Vem ansvarar för underhållet/reparation av t.ex. diskmaskin som ej står med på hyreskontraktet. Nuvarande hg menar att den stod där när hen flyttade in. Det finns ingen dokumentation om den stod där eller ej. Blir det fastighetsägararens ansvar då?Om tidigare hg lagt in parkett, sedan blir det en vattenskada. ska nuvarande hg efter detta få parkett. Även fast det inte är standard om inget annat är avtalat? Utan tillägg på hyran?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

jag förstår din fråga som att du vill veta när skyldighet för hyresgäst eller hyresvärd inträder att åtgärda skada i en hyresrätt. Jag kommer i mitt svar att utgå från 12 kap JB (allmän känt som hyreslagen).

Vad säger lagen

Hyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten vilket framgår av JB 12:24 st. 1. Denna vårdnadsplikt innebär att hyresgästen ska iaktta viss aktsamhet så att ingen skada uppkommer. Har hyresgästen genom sitt eget vållande, oaktsamhet eller av försummelse orsakat skada ska hen ersätta skadan. I de fall skada uppkommer som måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå är hyresgästen även skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen, JB 12:24 st. 2.

Det anges vidare i 12 kap 16 § JB att om skador som hyresgästen inte är skyldig till uppstår under hyresperioden, inträder samma ansvar för hyresvärden som enligt 10-12 § 12 kap JB. Detta medför att skador på lägenheten som uppstår, som inte är ditt ansvar eller förorsakat av dig, är hyresvärdens ansvar.

Vad innebär detta för dig - oavsett vem som har installerat produkten så har hyresvärden tillhandahållit lägenheten i sådant skick. Om skador uppstår på lägenheten under hyresperioden så är därför utgångspunkten att du blir skyldig att åtgärda skadan om du har orsakat denna. Har du inte gjort detta, är det hyresvärdens uppgift att ersätta eller reparera skadan som uppkommit.

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (475)
2021-09-30 Undersökningsplikt och besiktningsmannens ansvar
2021-09-24 Fel i objektsbeskrivningen
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?

Alla besvarade frågor (96356)