Hyresvärds rätt till tillträde av garage

2017-07-07 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Bor i bostadsrätt. Har även hyrt (hyresrätt) garage. Får föreningen brandbesikta garagen när dom vill, hur dom vill utan att meddela mig?Även om det är garage så är det en hyresrätt. Inget står o kontraktet om regelbundna besiktningar.De åberopar brandfara och att föreningen är skyldig till att bedriva förebyggande brandarbete.Med vänlig hälsning,Helena NumminenHelsingborg
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan regleras i 12 kap Jordabalken (JB), som ofta kallas hyreslagen i vardagligt tal.

Hyresvärdens rätt till tillträde
Enligt huvudregeln ska hyresvärden inhämta samtycke från hyresgästen för att få tillträde till lägenheten/lokalen. En hyresvärd har dock enligt 12 kap 26 § JB rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten eller lokalen för att utföra nödvändig tillsyn, eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Med nödvändig tillsyn menas exempelvis besiktningar som sker med visa tidsmellanrum, för att förvissa sig om bostadslägenhetens eller lokalens skick. Om det gäller mindre brådskande förbättringsarbeten som inte medför väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten, ska en tillsägelse göras till hyresgästen en månad i förväg. Om inte hyresgästen ger hyresvärden tillträde till lokalen när denne har rätt till det, kan kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning.

Nödvändig tillsyn
I ditt fall rör det sig troligtvis om sådan tillsyn som avses i 12 kap 26 § JB, och därför kan din hyresvärd besiktiga garaget utan ditt samtycke. Om detta sker orimligt ofta och du upplever att besiktningen går utöver vad som omfattas av ”nödvändig tillsyn” kan du alltid prata med din hyresvärd och komma överens om något som fungerar för er båda.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?