Hyresvärds återbetalningsskyldighet

Jag har hyrt en hyresrätt i andra hand.För att få hyra lägenheten var jag tvungen att betala ett engångsbelopp på 15000. Utöver detta har han krävt varje månad 2000 extra, utöver kallhyran alltså Hur skall jag gå till väga för att hävda min rätt och få tillbaka pengarna? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Din hyresvärd (dvs. förstahandshyresgästen) har rätt att ta ut en deposition som säkerhet för obetalda hyror och för att täcka kostnaderna för ev. skador som kan ha uppkommit under hyrestiden. Har inga skador uppkommit och all hyra betalats som den ska är det hyresvärdens skyldighet att betala tillbaka depositionen.

Det är däremot inte tillåtet att uppställa ett villkor med den innebörden att du måste utge särskild ersättning till hyresvärden för att du ska få hyra lägenheten. Ett sådant villkor är ogiltigt och hyresvärden är därför skyldig att betala tillbaka det han tagit emot (se 12 kap. 65 § JB).  

När det sen gäller den hyra du har betalat gäller att hyran ska vara skälig. Om oskäligt hög hyra har begärts från en andrahandshyresgäst kan andrahandshyresgästen enligt 12 kap. 55 e § JB ansöka hos hyresnämnden om att hyresvärden ska betala tillbaka det belopp som överstigit skälig hyra. Hyran är inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för andra lägenheter med samma bruksvärde. Visst påslag på hyran får dock göras om lägenheten hyrs ut möblerad. Hur stort detta påslag får vara avgörs från fall till fall, men hyresnämnden har i vissa fall godtagit påslag på 10-15 %. Konstaterar hyresnämnden att du fått betala oskäligt hög hyra kan du bara få tillbaka överskjutande del av hyror som du betalat för ett år tillbaka i tiden räknat från dagen för din ansökan.

Ansökan måste komma in till hyresnämnden inom tre månader från det att du lämnade lägenheten. Blanketter för ansökan om återbetalning hittar du på hyresnämndens hemsida.

Vill du läsa mer kan du göra det här http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/ och här

http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/Hyresratt/

JB hittar du https://lagen.nu/1970:994

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo