Hyresvärdens uppsägningstid vid andrahandsuthyrning enligt privatuthyrningslagen

Hej!

Jag hyr ut min lägenhet i andrahand med tidsbestämt kontrakt på 7 månader. I kontraktet skrev vi att vi båda parter har en månads uppsägningstid. Kan jag säga upp min hyresgäst innan kontraktet löpt ut eller är jag bunden till det under hela perioden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du nämner att du hyr ut din lägenhet i andrahand. Eftersom det av frågan inte framkommer att det rör sig om att du hyr ut en hyresrätt i andrahand kommer jag därför att utgå från lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen, som är tillämplig då hyresvärden äger bostaden.

Hyresvärdens uppsägningstid vid andrahandsuthyrning enligt privatuthyrningslagen

Till att börja med ska nämnas att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen jämfört med bestämmelserna i lagen är ogiltiga (2 § privatuthyrningslagen). Du nämner att ni har avtalat om att båda parterna har en månads uppsägningstid. Detta är oförenligt med privatuthyrningslagen när det kommer till uppsägningstiden för dig, alltså hyresvärden. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Det är därför möjligt att avtala om längre uppsägningstid än så för hyresvärden. Däremot är det inte möjligt att avtala om kortare tid än det minimum som lagen stadgar, det vill säga 3 månader (3 § stycke 2 privatuthyrningslagen). Detta gäller oberoende av om hyrestiden är bestämd och hyresvärden vill säga upp den innan eller om den är obestämd.

Sammanfattning

Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut men kan sägas upp före denna tidpunkt (3 § stycke 1 privatuthyrningslagen). Uppsägningstiden för hyresvärden är då 3 månader om inget mer förmånligt för hyrestagaren avtalats.

Vänliga hälsningar,

Marina AlsayeghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo