Hyresvärdens underhållsskyldighet - utbyte av gamla fönster

2019-07-20 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag flyttade in i min lägenhet 1993, inga större underhåll av fönster har gjorts bara målning i slutet av 1990 talet, fönsterna är från sent 1939 tal och har inte renoverats, tätats inte ens bytit ut fönsterkarmen i alla fönster vilket gör att jag fryser året runt. Har inte min hyresvärd en skyldighet att åtminstone byta ut fönsterkarmen på alla fönster eftersom han 2014 lovade hyresgästföreningen att byta ut alla fönster i hela huset men nu har han tagit tillbaka det löftet efter jag för andra gången dragit in hyresgästföreningens jurister?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller hyresvärdens underhållsskyldighet och regler om detta finns i 12:e kapitlet Jordabalken, också kallad "hyreslagen".

Uthyraren har en underhållningsplikt för att lägenheten ska hålla samma standard som vid hyrestidens början (P Björkdal, s 101). Lägenheten ska tillhandahållas i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, dvs att man ska kunna bo i den (12 kapitlet 15 § Jordabalken).

Hyresvärdens underhållsplikt omfattar så till vida inget annat avtalats, sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kapitlet 15 § 2 st Jordabalken och NJA 2002 s 378). Det kan t ex vara att byta ut gamla fönster för en bättre isolering.

Att en lägenhet slits i viss utsträckning innan hyresvärden åtgärdar problemet är däremot något som hyresgäster får finna sig i. Det krävs att det uppstår ett hinder eller men i nyttjanderätten, vilket utesluter bagatellartade avvikelser (Edling, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 16 §, Lexino 2016-08-31). Jag anser att problemet du beskrivit ovan är sådant som hyresvärden snarast bör åtgärda, då en tätare isolering är viktigt för att man ska kunna bo i lägenheten på vintern utan att frysa (12 kapitlet 15 § 3 st Jordabalken).

Om hyresvärden missköter sin underhållsskyldighet

Som jag förstår din fråga har du redan för flera år sedan upplyst hyresvärden om problemen, vilka denne ännu inte har åtgärdat. Det är alltså inte fråga om att något slits i viss utsträckning, då fönstren i ditt fall inte blivit underhållna sedan du flyttade in 1993. Lägenheten har försämrats med anledning av ålder och fönstren borde under denna tid ha rustats upp för att undvika just sådana problem med isolering som gör lägenheten kall och därmed svårbebodd. Hyresvärden har därmed brustit i sin underhållsskyldighet. För att få ordning på problemet kan du som hyresgäst ansöka hos hyresnämnden att hyresvärden ska avhjälpa bristen, ett s k åtgärdsföreläggande. I föreläggandet, som får förenas med vite, skall bestämmas viss tid inom vilken den eller de åtgärder som avses med föreläggandet skall ha vidtagits. Föreligger särskilda skäl, får tiden förlängas, om ansökan om det görs före utgången av den löpande tidsfristen (12 kapitlet 16 § Jordabalken). Jag skulle tro att några särskilda skäl inte föreligger i ditt fall.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82625)